Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-02-13


Dags för en AKTIONS-fond
– ge oss ett bidrag


En konsumentorganisation har behov av stöd, den är inte ett ”privat initiativ” eller en ”underhållningsfunktion” och vi säljer ingenting som vi kan ta in pengar på. Om vi ska representera konsumenter krävs som bas en medlemsskara för att vara demokratiskt förankrad. Men vi sprider också mycket information via webbsidan och nyhetsbrevet, gratis till alla konsumenter – det är en del av verksamheten.

Nu är det dags att skapa en funktion för mera stöd, oberoende av medlemskap, d v s från alla som inte bidrar med medlemsavgiften men tycker det vi gör är bra och att det finns behov av en fristående konsumentorganisation.

Just nu inför civilprocessen mot Sveriges Konsumentråd, som tagit över i stor sett vårt namn genom att kalla sig Sveriges Konsumenter, behöver vi lägga upp en reserv för eventuella kostnader, som t ex advokatkostnader. Tycker du vi ska slåss för att få ha vårt namn i fred och att vi ska få existera som fristående organisation?

Ge oss då snarast ett handtag genom att skicka in ett bidrag till plusgiro 638 20 78-1 och märk talongen med ”Aktions-fonden”.

På sikt vill ni kanske att vi ska beställa vissa tester på olika produkter, för att publicera i nyhetsbrevet SKN, eller på hemsidan, eller beställa någon undersökning av externa krafter. Eller göra någon specifik aktion vid ett specifikt tillfälle, aktiviteter som vi inte kan finansiera med de begränsade resurser vi har.

Därför kan en AKTIONS-fond vara nödvändig och bra att ha. Den ska användas till det som flertalet är överens om. Just nu att försvara oss mot attacken från Sveriges Konsumentråd.

Läs även debattartikeln Ska regeringar styra konsumnetorganisationer? >>
upp