Sveriges Konsumenter i Samverkan 

Så här kan du stödja SKIS
Det blir allt viktigare att vi bygger upp en självständig, stark, fristående och obunden konsumentorganisation.

Valet är över men för oss konsumenter är det alltid valtider. Vi kan var och en påverka marknaden, och med mer information och kunskap kan vi påverka bättre. Tillsammans kan vi göra ännu mer och det är då vi får "muskler på marknaden".

Vi vill fortsätta att vara en självständig, obunden och fristående konsumentorganisation som inte är beroende av statligt stöd, fackföreningar, handelsblock, politiska partier eller näringslivet. Denna konsumentorganisation bygger vi upp tillsammans!
Så här gör du om du vill vara med som konsument och påverka samhället och marknaden:
1 - För snabb och löpande information, börja med att prenumerera på Snabba KonsumentNyheter helt gratis.
2 - Vi öppnar nu också upp för alla er som vill stödja verksamheten som stödkonsument, utan att vara medlem. Vill du på detta sätt vara med och stödja skickar du ett mail till oss och anmäler ditt intresse att vara stödkonsument.

Det innebär att du antingen skickar bidrag när det passar dig eller att du för enkelhetens skull gör en anslutning via autogiro där du kan
binda dig för t ex ett månatligt belopp på 50, 100 kronor eller mer.


Vi skickar en anmälningsblankett som du får fylla i och sedan skicka till Ekobanken som ska hantera detta och därefter kommer summan, som du har bestämt, dras atomatiskt från ditt angivna bankkonto.
3 - Individuell stödmedlem kan du bli genom inbetalning av en medlemsavgift som är 100 kronor för 12 månader till
plusgiro 638 20 78-1 (Sveriges Konsumenter i Samverkan.)

Som medlem kan du delta i
produkt- och testpaneler, lokala konsumentgrupper och därigenom utveckla musklerna på marknaden även på lokalplanet.

Du kommer också som medlem, om du har en anmält en epostadress, att få delta i KMK (Konsumenternas MailKedja).

Läs mera om alla våra kampanjer och aktiviteter på
www.konsumentsamverkan.se
4 - Eller...


Just nu medlemserbjudande:

Paketpris! Medlemsskap, information
samt boken Köksskolan - för endast 200 kr


Du betalar in 200 kronor på Plusgiro: 638 20 78-1 till Sveriges Konsumenter i Samverkan, ange medlemsskap och prenumeration. Erbjudandet gäller så långt upplagan räcker.
www.konsumentsamverkan.se