Sveriges Konsumenter i Samverkan 

Föreningen Centrum för Ekologisk Teknik

Föreningen Centrum för Ekologisk Teknik - CET är en riksorganisation för miljöanpassad och resurssnål teknik. Föreningen vill verka för ett hållbart samhälle genom att visa på positiva exempel. Ekologisk Teknik ses i vid mening och innefattar även odling, samhällsbyggnad etc. Föreningen har sitt säte i Göteborg men har medlemmar runt om i Sverige och vill gärna samarbeta med andra miljöföreningar för att få större gemensam tyngd och kunna ordna fler aktriviteter.

Föreningen är initiativtagare och medstiftare till Ekocentrum, Göteborg som har en permanent miljöutställning, erbjuder guidade turer, utbildningar samt arrangerar föreläsningar och seminarier. Tillsammans med Ekocentrum har föreningen ett elektroniskt nyhetsbrev, Ekoteknik, som kan nås på http://www.ekocentrum.nu/intro.htm.


Adressen till CET och Ekocentrum är:
Aschebergsgatan 44
411 33 Göteborg
Telefonnummer: 031-7050740

Telefonnummer till CETs ordförande Kjell Mott är 031-248680.

Medlemsskap i CET kostar 150 kronor. Avgiften sätts in på postgironummer 291239-2.

upp