Sveriges Konsumenter i Samverkan 

Svenska Demeterförbundet

Svenska Demeterförbundet är en ideell konsumentförening som har till uppgift att kontrollera biodynamisk och ekologisk odling. Förbundet kontrollerar även förädlare, slakteri och butiker.

Det innebär att de DEMETER-märkta varor som når konsumenten innehåller råvaror som är odlade enligt Demeterförbundets regler, och förädlade enligt skonsamma metoder. På så sätt bibehålls de kvalitetsegenskaper som skapas genom det biodynamiska odlingssättet.

Biodynamisk odling bedrivs i stora delar av världen, i ca 40 länder jorden över finns både stora och små odlingar. 1989 bildades en internationell sammanslutning av nationella Demeterförbund med representanter från de olika länderna. Regler för odling, förädling m.m. samordnas.

Är du intresserad av mer information kring kontrollen och Demeterförbundets verksamhet, hör av dig till Svenska Demeterförbundet, Skillebyholm, 153 91 Järna. Telefon 08-551 57988, fax 08-551 579 76. E-mail: demeter@swipnet.se
Hemsida: http://www.demeter.nu

upp