Sveriges Konsumenter i Samverkan 

Framtiden i Våra Händer

Rörelsen för en rättvis fördelning av världens resurser och en solidarisk livsstil.

Vi arbetar med opinionsbildning om i-världens roll i den orättvisa världsordningen.

Hemsida: http://www.framtiden.a.se/upp