Sveriges Konsumenter i Samverkan 

Frihet till Hälsa


Frihet till Hälsa är en gräsrots- och konsumentorganisation vars syfte är försvar för vår rätt till hälsa. Organisationen utgår från att vi är konsumenter av budskap, varor och tjänster och därför har rätt att kräva valuta för pengarna.


Föreningens hemsida: www.fth.nu
E-post: info@fth.nu

upp