Sveriges Konsumenter i Samverkan 

Riksförbundet Hälsofrämjandet (HF)

Riksförbundet Hälsofrämjandet är en rikstäckande hälso- och miljö- organisation med tyngdpunkt lagd på frisk- och egenvårdsområdet. HF grundades på de idéer som Are Waerland presenterade på 30- och början på 40-talet.

HF är partipolitiskt och religiöst obundet. På HF:s program finns förutom det självklara engagemanget för den vegetariska kosten och motionen, med avståndstagande från alkohol och droger, även arbetet för miljö- och andra ekologiska frågor.

HF har under många år fungerat som konsumentrörelse med tyngdpunkten lagd på mer vegetarisk kost. HF består av en Riksorganisation och ett 40-tal lokala klubbar runt om i landet.

HF verkar bl a för att genmanipulerade och bestrålade livsmedel stoppas, att näringslära skall ingå i utbildning både i grundskolan och i högre utbildningar, t.ex. läkarutbildning, att naturenligt jord- och trädgårdsbruk stöds, att sprida intresse för motion och friluftsliv, att större resurser ges till forskning om förnyelsebara energikällor (sol, vind, biobränsle), att skövlingen av regnskogarna stoppas

Postadress:
Sågargatan 4 nb, 116 36 Stockholm
Tel: 08-643 05 04, Fax: 643 57 10

E-post: info@halsoframjandet.se
Hemsida: www.halsoframjandet.seupp