Sveriges Konsumenter i Samverkan 

Föreningen Kärngårdar

Föreningen Kärngårdar är ett nätverk av humanekologiska gårdar och enskilda medlemmar; ett nät över hela Sverige som samlar självbärgningskunskaper och skapar ett nytt parallellt, civilt, ekonomiskt och psykologiskt försvar på gräsrotsnivå, där varje människa tar frivilligt ansvar för sig själv och sin omgivning. Vi omhuldar självtillit och formar biologiska säkerhetsknutar där gener kan leva vidare i friska miljöer.

På en kärngård är man varsam om människor, djur, växter, jord, luft och vatten. Man visar framsynthet genom beredskap för vardagens kriser, och har ofta utrotningshotade husdjursraser eller äldre inhemska sorter av grönsaker, blommor och fruktträd. Man är även öppen för att på gårdens villkor ta emot gäster och lära ut av sina kunskaper och erfarenheter. På en kärngård lever man lätt på jorden.

Kansli
Föreningen Kärngårdar
c/o Sven Nils i Mannarp
242 94 Hörby
Tel 0415-501 90

E -post: kansli@karngardar.se
Hemsida: www.karngardar.se

Ordförande i FKg
Susanne Velander
Äspinge Nymölla, 242 95 Hörby
E-post: susanne.velander@mp.se


upp