Sveriges Konsumenter i Samverkan


Medlemsorganisationer 2007
För närmare information om en organisation klicka på namnet, där finns också länk till organisationens eventuella hemsida.

Genom årsmötesbeslut 7 juni 2007 övergår dessa medlemsorganisationer till att bli stödorganisationer och utser numera inte representanter till styrelsen. Styrelsen utses och väljs av årsmötet.


Centrum för Ekologisk Teknik
Framtiden i våra händer
Frihet till hälsa
Föreningen Kärngårdar
Hälsofrämjandet
Konsument-Forum
Stockholmsföreningen för Ekologisk Teknik
Svenska Vegetariska Föreningen

upp