Konsumenter i samverkan Logo

Presentation av medlemsorganisationer......... 

..

Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök (NSMPD) grundades 1882 av personer från Danmark, Finland, Norge och Sverige som fördömde plågsamma experiment på djur för vetenskapliga ändamål. NSMPD har i dag närmare 53 000 medlemmar och är Sveriges största djurrättsorganisation.

NSMPD:s grundsyn är att samma hänsyn ska tas till varje kännande individs intressen oavsett arttillhörighet. NSMPD verkar för att ändra den rådande samhällssynen som diskriminerar andra djur än människan på speciesistiska grunder, alltså arttillhörigheten avgör, inte om en individ har upplevelseförmåga och kan känna smärta, stress och ångest. Upplevelseförmåga bör vara en grundläggande princip för moralisk hänsyn.

NSMPD verkar främst för avskaffande av djurförsök som innebär fysiskt och/eller psykiskt lidande och för att förbättra försöksdjurens situation så länge djurförsök existerar.

NSMPD verkar även för avskaffande av uppfödning och hantering av djur inom lantbruket som innebär fysiskt och/eller psykiskt lidande, för förbättring av lantbruksdjurens situation och för förbud mot pälsdjursuppfödning.

NSMPD agerar även mot andra former av exploatering av djur. NSMPD är en uttalad antivåldsrörelse, religiöst och partipolitiskt obunden. Vi stödjer produktionsmetoder och konsumtionsmönster som tar hänsyn till den enskilda individen oavsett arttillhörighet, och som leder till ett hållbart och uthålligt samhälle utan förtryck av människor eller andra djur.

NSMPD är, förutom medlem i Konsumeter i samverkan, också medlem i KRAV, lobbyorganisation Eurogroup for Animal Welfare i EU, och samarbetar internationellt med andra organisationer. NSMPD har representanter i de djurförsöksetiska nämnderna och andra statliga organ för främjande av alternativa metoder till djurförsök och djurskydd.

Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök

Box 2005, 125 02 Älvsjö.

Tel: 08-555 914 00, Fax: 08-555 914 50, epost: info@nsmpd.se

NSMPD:s hemsida: http://www.nsmpd.se


( Tillbaka | Hem | E-mail )