Sveriges Konsumenter i Samverkan 

Stockholmsföreningen för Ekologisk Teknik - SET

SET är en ideell och oberoende förening som tillkom januari 1984 på initiativ av ingenjör Torkel Morgell som också var SET:s ordförande de första 12 åren. SET är en kommersiellt, partipolitiskt och religiöst oberoende förening som vill sprida kunskap om människan i ett ekologiskt sammanhang.

SET vill verka för att ekologiska tekniker och metoder som stöder ett långsiktigt hållbart samhälle blir kända och att dessa kommer att ersätta nuvarande, kortsiktigt lönsamma men långsiktigt destruktiva, tekniker och metoder.

SET vänder sig till självständigt tänkande människor som engagerar sig i vårt samhälle och vill arbeta för en framtid där ekologisk kunskap och förnuft härskar och allas lika värde och rätt respekteras.

SET arbetar genom att arrangera seminarier, föredrag och möten med kunniga och engagerade människor.

SET var en av 11 ideella föreningar som år 1994 tog initiativ till bildandet av SKIS, Sveriges Konsumenter i Samverkan. Med ekologisk teknik avser vi då inte enbart maskiner och apparater utan även de olika metoder som man kan uppnå sitt mål på, men som kan vara mycket olika med avseende på dess miljöpåverkan.

Kansli
SET, Trångsund 10, 111 29 Stockholm
Telefon 08 - 21 74 42, fax 08 - 34 57 05.

E -post: set@ekoteknik.org
Hemsida: www.ekoteknik.org

Ordförande i SET
Magnus Hellbom
E-post: magnhell@gmail.com


upp