Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-05-31 Publicerad i SKN nr 59


Det här blir sista
gratisnumret av SKN
Redan i förra SKN 58 aviserade vi förändringen, att SKN fr o m nr 60 kommer i utvecklad form och automatiskt sändas per mail till prenumeranter som betalar 100 kr per år eller är medlemmar eller stöder oss ekonomiskt och har e-post.

Lägg märke till hur mycket mer information man får genom alla länkarna. På vår hemsida kommer SKN att ligga läsbar, men utan de flesta länkarna. Är man inte prenumerant får man alltså kolla själv på hemsidan och nöja sig med en översikt.

Detta är en form av stöd till vår gemensamma frivilligorganisation för konsumenter, som vi måste finansiera själva för att bibehålla oberoendet. Vi säljer alltså ingenting men måste kunna utveckla opinionsarbetet och konsumentkraften på marknaden.

Så snabba dig nu om du vill läsa nästa nr 60 och framåt. Här kan du läsa mer om ”Så här stöder du oss

upp