Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Stöd oss
2007-05-23 Publicerad i SKN nr 58


Nu utvecklas SKN, Snabba KonsumentNyheter
och det kommer att kosta 100 kr/år
( 2 kr/vecka )


KONSUMENTKRAFTEN är på gång!
Framgången med Snabba KonsumentNyheter, SKN, vill vi nu bygga vidare på och utveckla med fler funktioner. Vi behöver därför utöka organisationen bakom utgivningen av nyhetsbrevet SKN och måste nu ta ut 100 kr för nyhetsbrevet med de nya funktionerna och som du kan fortsätta att få hemskickat till din mailbox.
Du ska veta att detta också är en form av stöd till organisationen. En mindre komplett version kommer att kunna läsas gratis från hemsidan, men sakna en hel del länkar och man får bevaka själv när det läggs ut.

Från och med SKN nr 60 (i början av juni c:a) kommer därför det ”kompletta” fullmatade SKN endast att gå till betalande prenumeranter och till medlemmar, även till dem som nyligen skickat in sitt stöd med en 100-lapp eller mer.

Du som vill fortsätta att få SKN hem i din mailbox och i utvecklad form:
Sätt in 100 kr på plusgiro nr 638 20 78-1
Ange SKN på talongen, samt ditt namn och e-postadress

SKN kommer i fortsättningen att innehålla fler produkttester, som du kan ha stor glädje av. Dessutom kommer flera prisjämförelser som gör att du snabbt kommer att tjäna in de 100 kronorna. Flera opinionsundersökningar kommer du att kunna delta i och får givetvis mera detaljerade resultat än ”gratisläsarna” av hemsidan.

Väljer du att betala 200 kr i stället
får du ett års medlemskap (där SKN ingår) och en gratisbok, t ex Köksskolan med ett värde av över 200 kr, eller E-nummerguiden som enskilt kostar 95 kr. Ange då på talongen vilken bok du vill ha, ditt namn, adress och e-postadress.

Medlemmarna får dessutom tillgång till en speciell medlemssida (med kodord), med utförligare information, möjlighet att delta i lokala prisundersökningar, färdiga blanketter för inköpsplanering, löpande nyheter och kompletteringar till E-nummerguiden om tillsatser i livsmedel, mera bakgrundsmaterial till nyheter i SKN, kontakt med likasinnade lokalt, möjlighet att delta i produkttester och full info om resultaten. Ett internt medlems-forum kommer att byggas ut för diskussioner och kontakt, även mellan medlemmarna.

Dessutom kommer nu
ett kort och snabbare e-nytt, som bara går till prenumeranter och medlemmar, via e-post. Det kan vara tips om intressant TV-program, en intressant nyhet i korthet, aktioner eller varningar för dåliga produkter, snabba inventeringar, undersökningar eller efterlysningar, larm o dyligt, men bara en sak åt gången.

Vi fortsätter också utgivning av tema-blad ”Konsument-NYTT”, som i stil med det vi gjort om äggmärkning (pdf). Nästa kommer att handla om tillsatserna!

Konsument-NYTT ska kunna laddas ner och skrivas ut av prenumeranter och medlemmar, för att sprida som flygblad.

Vi återupptar också produktionen av tidningen Vi Konsumenter, som Konsument-Forum gav ut för många år sedan. Den kommer att ges ut kvartalsvis och distribueras per post till medlemmar som betalar 200 kr, (viktigt för de som inte har Internet)

Sveriges Konsumenter i Samverkan ska fortsätta som en fristående frivilligorganisation för konsumenter med en klar avsändaridentitet så du kan lita på våra avsikter. Vårt mål är att
med aktiv opinionsbildning stimulera medvetna och informerade konsumenter ska tillsammans och i samverkan utgöra den KONSUMENTKRAFT, som snabbt kan bidra till att förbättra för dig/mig som enskild konsument men också för vårt gemensamma samhälle. Vi konsumenter kommer att tjäna på att veta och handla rätt.

Tillsammans blir vi kraften som kan förändra!
upp