Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-09-14


Konsumenter måste bygga
egen konsumentorganisation


Sveriges Konsumenter i Samverkan, Sveriges enda helt fristående och obundna konsumentorganisation, tar nu ytterligare ett steg mot konsumentdemokrati. Vi inser att om vi ska ha en fristående och konsumentstyrd organisation så är det vi konsumenter själva som ska bygga och driva den. Det gäller både faktamaterial, opinion och inte minst ekonomi.

SKIS har haft ett mindre statsbidrag under några år, senast 2005 var det cirka 1,2 miljoner medan Sveriges Konsumentråd hade cirka 3 miljoner. För 2006 halverades det statliga bidraget till SKIS till knappt 600.000 kronor, motiverat av ”politiskt beslut av ledningen”. Samtidigt gav man dessa pengar till Sveriges Konsumentråd, för att ”skapa en starkare konsumentrörelse”. Om man menade ”en” så förstår vi avsikten. Menade man en ”starkare” konsumentrörelse kan vi inte förstå hur man genom att monopolisera rörelsen kan uppnå en starkare rörelse. Dessutom gav man samma organisation nyligen en extra miljon, strax före valdebatten. Det bör framhållas att ordförandeskapet i Sveriges Konsumentråd innehas av person från LO. KF ingår också som medlemsorganisation. Medlemsorganisationerna som ingår framgår av deras verksamhetsberättelse, som finns på www.sverigeskonsumentrad.se

SKIS har ett antal medlemsorganisationer och stödmedlemsorganisationer samt enskilda stödmedlemmar, se www.konsumentsamverkan.se/presindex.html
och introducerar nu också ”Stödkonsumenter”.

Vad är då en STÖDKONSUMENT?
Många uppskattar det jobb vi gör, som fristående organisation, opinionsbildning, kampanjer, deltagande i media, den information vi gratis sänder ut med Snabba KonsumentNyheter, ungefär en gång i veckan, men ser inte medlemskap som det viktigaste. Många har frågat oss ”hur kan vi stödja er verksamhet?” och här kommer svaret.

Som enskild konsument kan du från och med nu ställa dig bakom vår egen organisation genom att stödja med tillfälliga gåvor eller regelbundna gåvor via koppling till autogiro. Du förbinder dig då att t ex månadsvis eller kvartalsvis sända ett ekonomiskt bidrag, 50 eller 100 kr eller mer. Meddela oss med ett mail eller brev eller per tel att du vill stödja oss och vi skickar en blankett som du fyller i, där du ger fullmakt att ett visst belopp dras från ditt bankkonto så länge du vill. Blanketten sänder du sedan till angiven mottagare och sedan sker resten automatiskt.

Du kan vara både ”stödkonsument” via autogiro och medlem, men du behöver inte gå med som medlem för att stödja oss. Men ditt stöd är viktigt, vi bygger ju en gemensam fristående konsumentorganisation tillsammans och ska vara till största delen egenfinansierade. Vem annars ska bygga upp en konsumentorganisation som är både fristående och demokratisk? Nästa steg blir att enskilda medlemmar kan komma att ingå i vår styrelse, förutom de frivilligorganisationer som ingår eller går med.

Du kan stödja viss aktivitet om du vill, genom att ange någon speciell kampanj eller verksamhet och då blir ditt stöd riktat. Eller helt enkelt stödja hela vår verksamhet. Genom att få ökade resurser kan vi göra mera och ha flera anställda för att sköta både de dagliga uppgifterna, utge och publicera information, driva kampanjer och projekt. Glöm inte att det är vi själva som konsumenter som ska bestämma hur vi ska organisera oss och vad vi ska prioritera och tycka. Ingen annan ska göra det åt oss eller styra oss, vare sig det är partipolitiska eller statliga eller myndigheters eller näringslivets intressen.

Vi lovar att du ska få tillräckligt med tips och idéer för att minst spara in ”din investering” i vår gemensamma fristående konsumentorganisation.

Skicka din anmälan per epost till "skis-s(at)konsumentsamverkan.se" eller brev till Sveriges Konsumenter i Samverkan, Box 88, 577 22 Hultsfred eller ring 0495-498 34
upp