Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Bengt Ingerstam
Ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan

Lite personliga data: född 1935, har fått sin utbildning som merkantilingenjör på Teknis i Örebro.

Arbetat på Svenska Fläktfabriken i Stockholm samt i Milano, Italien, därefter på Electrolux i Milano som teknisk direktör. Därefter som egen företagare efter hemflytten från Italien.

Startade 1984 en studiecirkel i "organisk-biologisk odling" i Hultsfred med ett gäng hobbyodlare. Insikten om hur vår mat produceras och om hur stora multinationella kemiföretag dominerar utvecklingen och styr världens livsmedelsproduktion blev en kraftig väckarklocka. Vi insåg att det handlar inte bara om att producera sin egen mat "giftfritt" utan ännu mer vad vi köper på marknaden. Våra 100-lappar är ju effektiva valsedlar!

Konsumentgrupp 0495
Detta blev starten till Konsumentgrupp 0495 i Hultsfred, en konsumentgrupp i stället för en hobbyodlarklubb. Redan året efter startades riksorganisationen Konsument-Forum, där jag fortfarande är ordförande. (Konsument-Forum är en av medlemsorganisationerna i Sveriges Konsumenter i samverkan, SKiS.)

UNDERVERKET
1993 tog jag initiativet till att få igång ett nätverk mellan ett 15-tal ideella organisationer, det blev "Konsumenter i samverkan - UNDERVERKET". 1994 bildades formellt en riksorganisation och i dag är denna formad av 18 medlemsorganisationer, 8 riksomfattande stödorganisationer samt ett antal lokala grupper och enskilda medlemmar.

Deltar på olika sätt även i internationellt arbete, som suppleant i EU:s konsumentkommitte, som ledamot i Nordiska Rådets Konsumentutskott, deltar i två internationella arbetsgrupper Food Working group samt Health Working Group inom Consumers International.

Den 20 november 1999 valdes jag till ordförande i Europaorganisationen AEC, Association of European Consumers, och har där också ansvaret för arbetsgruppen FoodSafety.

Avslutningsvis vill jag meddela att jag i och med att jag tog över ansvaret som ordförande i SKiS lämnade posten som generalsekreterare. SKiS behöver snarast en framtida ersättare, som kan axla detta ansvarsfulla och omfattande arbete som generalsekreterare i vår tids viktigaste organisation, den självständiga och konsumentförankrade organisationen för oss medborgare som konsumenter.

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss