Sveriges Konsumenter i Samverkan


Böcker och informationsmaterial

Surfa säkert - För barn och ungdom - Beställ här
Surfa säkert - För lärare och föräldrar - Beställ här
Ungdomars förhållande till Internet är en väldebatterad fråga. På flera håll diskuteras lagstiftningen kring internet och det som publiceras där. Särskilt aktuellt är de risker som barn utsätts för då de surfar och kommunicerar via nätet.

Häftet Surfa säkert är en handbok för unga surfare. Den behandlar både för- och nackdelar med Internet, ger tips om bra sajter med mera. Häftet finns i två upplagor varav den ena riktar sig till barn och ungdomar och den andra till lärare och föräldrar.
Köksskolan - en bok om hur man handlar, hanterar råvarorna och lagar maten i hemmen, på ett säkert sätt för att inte drabbas av obehagliga sjukdomar. Den tar också upp hur man förvarar och inte förstör råvarorna eller den färdiga maten. En "livförsäkring" kan man kalla boken som är en bas-mat-bok mer än kokbok. Beställ boken här.
Kompendium "Dessa Fantastiska Bönor" - Beställ här.
Kompendium "Slam - odlingsmark - livsmedel" - Beställ här.

Böcker med ett innehåll som ligger nära SKIS verksamhet tipsar vi gärna om:
Världen i din ficka - fattiga sömmerskor och rika företag - Bok om modern klädproduktion av Carina Carlström
Den sjunde djävulen - En thriller i svensk vetenskaplig miljö. Calle hankar sig fram med en liten datorbutik på Söder i Stockholm. Hans fru Liselotte arbetar på ett stort läkemedelsföretag. Där arbetar man med att genmanipulera grödor. En renlevnadssekt i Holland bestämmer sig för att stoppa detta. Intressanta och spännande inblickar i forskar- och datavärlden. Författaren Håkan Borgström har länge arbetat som vetenskapsjournalist och förmedlar här sin kunskap i thrillerform.
Mat - vad är det? - Vilka styr livsmedelsproduktionen och urvalet av våra livsmedel och matvaror? Nästan inga genförändrade livsmedel har skapats för att gagna oss konsumenter. Idag sneglar allt fler på mat från växtriket. Men även här en exploatering på bekostnad av sunt intag. Naturens krafter förstärks genom gifter. Håkan Borgström och Karin Sjöndin skriver insatt om livsmedelproduktionen och ger också positiva exempel på motrörelser, som vägrar framställa mat på industriellt vis.
upp