Against the Grain

 
 

En ny viktig bok har kommit ut, märk väl i USA, som kraftigt ifrågasätter genmaten. Boken heter "Against the Grain" och är skriven av Marc Lappe och Britt Bailey vid CETOS (Center for Ethics and Toxics) i Kalifornien. Äntligen en bok som avslöjar propagandan om genmanipulation! Boken behandlar ingående hur biotekniken gjort det möjligt för storföretagen att ta kontroll över maten. Kritiken mot FDA och andra amerikanska myndigheter belyser många problem i USA när det gäller livsmedelsfrågor och jordbruk. Författarna förklarar t ex varför GMO inte förses med märkning - efter intensiva kampanjer från genteknikföretagen. Boken kostar 215:- + 30:- i porto. 

Tillbaka      Hem