Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Avloppsslam.........
 
 
 
Slam - odlingsmark - livsmedel

Det talas ofta om kretslopp och ibland får man uppfattningen att kretsloppet är så heligt att allt ska in i denna cirkulation av resurser. Vi är nog av den uppfattningen att kretsloppet ska hållas rent hellre än att okritiskt återföra allt. Konsument-Forum, en av grundarna till Konsumenter i Samverkan, har drivit kampanjen för att hålla kretsloppet rent sedan mitten av åttiotalet. Tillsammans med miljödebattören och civilingenjören Gunnar Lindgren har ett kompendium utarbetats och kan beställas från Konsument-Forum. Kompendiet levereras i A4-pärm och kompletteringar kommer att erbjudas. 

Kompendiet kostar 150:- och frakt tillkommer med 30:- 

Beställning sker genom att insätta 180:- på postgirokonto: 35 03 71-1/Konsument-Forum eller via mail: konsumentforum(at)konsumentsamverkan.se 

eller om du beställer annat material från vår beställningslista. 
 

Böcker       Tillbaka       Hem