Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan Med konsumenterna vid "marknadsrodret"
ändrar vi riktning mot ett uthålligt samhälle


Här hittar du massor av information:
www.konsumentsamverkan.se
bildades av 15 fristående och ideella organisationer i februari 1994. Ingående föreningar är partipolitiskt obundna och företräder ingen enskilds grupps intressen. Organisationen består i dag av 10 föreningar, enskilda medlemmar samt ett antal lokalgrupper runt om i Sverige.


vill:
 • bevaka och aktualisera viktiga konsumentfrågor fokusera konsumtionen, dess mål och konsekvenser samt konsumentens möjligheter att påverka informera, bilda opinion och samordna aktioner
 • verka för ökat konsumentinflytande

målsättning enligt stadgarna är bl a
 • "att verka för spridning av en ekologisk livssyn och en hållbar och uthållig utveckling i samhället, både lokalt och globalt, samt en etiskt godtagbar hållning till såväl människor som djur. Organisationen skall verka för resurshushållning och motsätter sig en materiell tillväxt baserad på utarmning av jordens begränsade resurser."(med resurser menas såväl organiska, den biologiska mångfalden som oorganiska, mineraler och metaller).

kräver
(med hänvisning till FN:s riktlinjer för konsumenträttigheter att konsumenterna ska få tillräcklig och ärlig information även i produktmärkning och innehållsförteckningar som möjliggör informerade konsekvensmedvetna val):
 • Omtanke om
  - HÄLSA
  för såväl människor som allt annat liv
  - KRETSLOPPET som vi och allt annat liv är en del i

 • Kunskaper och information som främst är till nytta för oss konsumenter och inte i första hand för företagens önskan att sälja mer och stärka sina marknadspositioner Sveriges Konsumenter i Samverkan vill sprida kunskaper och medvetenhet om konsumenternas möjligheter att både medverka och påverka utvecklingen i vårt samhälle och vår värld, i en positiv, ekologisk, social och fredlig riktning med respekt för olika etiska värderingar. Som ett led i detta viktiga arbete tar vi den moderna IT-tekniken i vår tjänst och gör kunskapen tillgänglig och fri att utnyttja - www.konsumentsamverkan.se.

består av följande organisationer:
samt:
 • lokala grupper och enskilda medlemmar
upp


Sveriges Konsumenter i Samverkan
SKIS Stockholm
Kontoret i Stockholm stängt för tillfället, kontakta kontoret i Hultsfred

Skicka e-post (byt ut (at) mot @):
skis-s(at)konsumentsamverkan.se
SKIS Hultsfred
Box 88, 577 22 Hultsfred

Telefon: 0495-498 34, 070-604 77 25

Skicka e-post (byt ut (at) mot @):
skis-h(at)konsumentsamverkan.se
www.konsumentsamverkan.se