Med konsumenterna vid "marknadsrodret"
ändrar vi riktning mot ett uthålligt samhälle

Här hittar du massor av information:
www.konsumentsamverkan.se
 

Sveriges Konsumenter i Samverkan

bildades av 15 fristående och ideella organisationer i februari 1994.
Ingående föreningar är partipolitiskt obundna och företräder
ingen enskilds grupps intressen.

består i dag av 11 organisationer, enskilda medlemmar samt ett antal lokalgrupper runt om i Sverige.

Sveriges Konsumenter i Samverkan
vill:

Sveriges Konsumenter i Samverkan

målsättning enligt stadgarna är bl a
"att verka för spridning av en ekologisk livssyn och en hållbar och uthållig utveckling i samhället, både lokalt och globalt, samt en etiskt godtagbar hållning till såväl människor som djur. Organisationen skall verka för resurshushållning och motsätter sig en materiell tillväxt baserad på utarmning av jordens begränsade resurser."
(med resurser menas såväl organiska, den biologiska mångfalden
som oorganiska, mineraler och metaller)

Sveriges Konsumenter i Samverkan
kräver
med hänvisning till
FN:s riktlinjer för konsumenträttigheter
att konsumenterna ska få tillräcklig och ärlig information även i produktmärkning och
innehållsförteckningar som möjliggör informerade konsekvensmedvetna val.

Omtanken om
HÄLSA för såväl människor som allt annat liv
KRETSLOPPET som vi och allt annat liv är en del i

kräver
kunskaper och information
som främst är till nytta för oss konsumenter och
inte i första hand för företagens önskan att sälja mer
och stärka sina marknadspositioner

Sveriges Konsumenter i Samverkan

vill sprida kunskaper och medvetenhet om konsumenternas möjligheter att både medverka och påverka
utvecklingen i vårt samhälle och vår värld, i en positiv, ekologisk, social och fredlig riktning med respekt
för olika etiska värderingar. Som ett led i detta viktiga arbete tar vi den moderna IT-tekniken i
vår tjänst och gör kunskapen tillgänglig och fri att utnyttja

www.konsumentsamverkan.se

Sveriges Konsumenter i Samverkan
består av följande organisationer med styrelseplats:

Frihet till hälsa
Unga Allergiker
Konsument-Forum
Frisksportförbundet
Förbundet Djurens Rätt
Enzymen Levande Föda
Framtiden i våra händer
Biodynamiska Föreningen
Veganföreningen i Sverige
Svenska Demeterförbundet
Centrum för Ekologisk Teknik
Miljöförbundet Jordens Vänner
Riksförbundet Hälsofrämjandet
Svenska Vegetariska Föreningen
Svenska Bankkunders Riksförbund
Stockholmsföreningen för Ekologisk Teknik

samt
stödorganisationer:

Kärngårdar
Ekobanken
JAK Banken
Nordiska Sparlån
Förbundet Sveriges Småbrukare
Familjejordbrukarnas Riksförbund
Föreningen Patienternas Rättigheter
KAM, Kommitten för Alternativ Medicin

samt:
lokala grupper och enskilda medlemmar

Sveriges Konsumenter i Samverkan
Rikskansli:
Box 88, 577 22  HULTSFRED
Tel   0495-498 34    Fax  0495-498 35
epost: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se
Postgiro: 638 20 78-1