Sveriges Konsumenter i Samverkan 

V V V

Vi Vill Veta
för att välja!


Kampanj lanserad 15 mars 2000 på Internationella Konsumentdagen
tillägnad oss alla som väljer varenda dag

 
 

Rätten att välja är en grundpelare i en sann demokrati, detta kan ingen förmena oss – och vet vi bara så väljer vi för att påverka, utan att utsättas för otillbörlig påverkan.

Information och kunskap är förutsättningen för att vi konsumenter ska kunna veta vad som är bäst för oss, hälsan, miljön  och omvärlden.

Det har vi rätt att få både enligt FN:s riktlinjer för konsumenträttigheterna, EU:s Amsterdamstraktat och enligt den svenska regeringens uttalade inställning.

Vi kräver att få veta det vi önskar veta. Alltför länge har vi undan-hållits viktig och väsentlig information. Tänk bara på hur världens konsumenter fått kämpa för att få, just nu, ett vagt löfte om GMO-märkning.  Tänk på svårigheterna för att få fram en ursprungs-märkning av kött, trots galna-ko sjukan.  Fortfarande gör USA-intressen stora ansträngningar för att få bort märkningen för bestrålade livsmedel.

Det är väl lika logiskt att vi får veta vad vi vill om det vi tänker köpa, som att man anser det logiskt att vi betalar för det vi köper!

Den här kampanjen uppmanar därför alla konsumenter att inte köpa varor som inte är korrekt märkta, saknar fullständig upplysning om innehåll, tillverkningssätt och ursprung och även jämförpris förstås.

Redan 1985 lade Konsument-Forum fram konsumenternas krav på märkning och information:
 

 • om gentekniskt modifierade ingredienser ingår i ett livsmedel eller har använts i produktionen 
 • hur äggen producerats, av burhöns eller frigående och vid import från vilket land 
 • varifrån allt kött kommer, från vilket land och från vilken ras och hur det uppfött 
 • om maten har bestrålats 
 • jämförpris lätt synligt på produkt eller hyllkant, även för tillfälligt sänkt pris 
 • både förpackningsdag och bäst-före-dag och för bröd bakdag + bäst-före-dag 
 • upptiningsdag för fryst vara som säljs upptinad 
 • om livsmedel innehåller allergener, kända eller befarade eller misstänka 
 • om livsmedlet innehåller syntetiska transfetter (=härdade vegetabila fetter) 
 • ursprunget för fett, såväl vegetabilt som animalt eller marint 
 • om livsmedel innehåller azofärgämnen eller sötningsmedel, som tidigare varit förbjudna i Sverige 
 • deklarationer på lösgodis: färgämnen, sötningsmedel, konsistensmedel m.m. 
 • ägarförhållandena, inte bara vad det svenska dotterbolaget heter 


Nya krav på märkning och information 
som vi nu ställer:

 • Kadmiuminnehållet i livsmedel ska uppges och gränsvärdet sänkas dessutom
 • Miljömärkning av fisk och skaldjur
 • Extraktionsmetod för t. ex. oljor. För kallpressade oljor talar man ju om det
 • En grundlig genomgång av industrins produktionsmetoder och kravet på större insyn och öppenhet gentemot konsumenterna
Allt eftersom vi får beslut om nya krav fyller vi på listan

Nu kan du vara med och komplettera vår kravlista. Skicka in mail, fax eller brev, så lägger vi ut det på vår hemsida på Internet där för debatt och omröstning.

Vi har nu chanser som vi aldrig haft, tack vare Internet och e-post. Därför lägger vi kampanjen på "nätet".

Vi startar nu utgivning av faktablad 

Det första är ”Margarin”. Du kan läsa det på vår hemsida eller beställa det för 25:- inkl. porto, som insättes på postgiro 638 20 78-1  till Sveriges Konsumenter i Samverkan
Glöm inte att ange namn och adress!

Nästa faktablad blir ”Kadmium i våra livsmedel”

Sveriges Konsumenter i Samverkan
en fristående konsumentorganisation med enskilda medlemmar, organisationer och lokalgrupper samt utan bindningar till handel, producenter eller politiska partier

SKIS Stockholm
Kontoret i Stockholm stängt för tillfället, kontakta kontoret i Hultsfred

 

Skicka e-post (byt ut (at) mot @):
skis-s(at)konsumentsamverkan.se
SKIS Hultsfred
Box 88, 577 22 Hultsfred

Telefon: 0495-498 34, 070-604 77 25

Skicka e-post (byt ut (at) mot @):
skis-h(at)konsumentsamverkan.se


Om du vill ladda ned denna text som broschyr i wordformat, klicka här.
upp