Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande
 
  informerar om
                                 Konsument &
Miljömagazinet

Detta är den nya nyhetstidningen, med en fristående konsumentorganisation som huvudägare. Den kommer fortsatt att innehålla nyheter, politik - både inhemsk och internationell - matnyttiga tips för oss vanliga medborgare. Den har hetat och heter än så länge Miljömagazinet och vi har nyligen tagit över den från miljöpartiet. Vi erbjuder dig nu att prenumerera på en tidning som ska bli ett medium för det fria ordet.

Det är inte fråga om en vanlig prenumeration,

Det är en möjlighet för dig att vara med och skapa något stort och viktigt för framtiden, ett konsumenternas eget media som inte är annonsfinansierat (beroende). Det är en möjlighet att påverka samhället och framtiden direkt genom att väcka konsumentmakten och möjligen också genom att påverka politiken.

Att vi kan påverka mycket som konsumenter betyder att med mer kunskaper och rätt information kan vi göra mer och fler kan vara med och göra sitt. Till detta behöver vi komma ut med informationen och idéerna. Befintliga media ger oss inte den platsen, om vi inte "klättrar i skorstenar". Vi kan inte i fortsättningen vara i händerna på storfinansen eller de politiska partierna, som idag äger de flesta tidningarna.

Nu har vi en egen tidning som kommer varje vecka!

Vi erbjuder dig att vara med och utveckla den, öka upplagan, göra den bättre, sprida den, hjälpa till att få den att finnas kvar, allt genom att bara satsa 260:- och prova tidningen ett halvår.

Vill du bara prova ett kvartal, så kostar det 150:-, vill du prova den på ett helår så kostar det 460:-.

Tillsammans skapar vi vår framtid. Vi hjälper till att sprida idén och tidningen och "rörelsen". Vi tar alltmer i egna händer. Nu sitter vi inte längre och väntar på nästa val.

Vi väljer varje dag och väljer ett bättre samhälle, hållbart och uthålligt, enklast genom att välja rätt och använda mindre av våra pengar - men använda dem medvetet.

Börja med att prenumerera: pg 84 84 00-8, ange MiljömagazinetHem