Konsumenter i Samverkan     

Startsida      Övrig verksamhet och kampanjer       Kontakta oss
990927 
Vi byter namn!

Årsmötet som hölls den 24 september bestämde enhälligt att byta namn från Konsumenter i Samverkan till Sveriges Konsumenter i Samverkan. Motiven var  bl.a. att vi kallas Swedish Consumer Coalition på engelska och har en betydande verksamhet internationellt och ville anpassa namnet. 

Dessutom missuppfattade många och trodde att Konsumenter i Samverkan med adress Hultsfred var en lokal företeelse och uppfattade oss inte som en riksorganisation. Vi som trodde det skulle vara positivt att ha rikskansliet på annan ort än Stockholm!