Konsumenter i Samverkan 

Startsida      Övrig verksamhet och kampanjer       Kontakta oss
990927 
Sveriges Konsumenter i Samverkan 
har fått ny ordförande

Föreningens generalsekreterare, Bengt Ingerstam, som också representerat Konsument-Forum i styrelsen, har vid årsmötet den 24 september valts att ta över ordförandeskapet, med bl.a. uppgiften att utöka på personalsidan och successivt träna in ny generalsekreterare. Tills vidare uppehåller han gs-posten i avvaktan på att ny generalsekreterare tillsätts. 

Valet skedde enhälligt och förslaget kom ursprungligen från avgående ordföranden, Bert Vetterfalk, som varit föreningens ordförande senaste två åren.