Generande

Konsumenter i Samverkans nya nyhetsbrev

Första numret av Generande gav vi ut juni-1998. Ett tidigare försök hade vi gjort med namnet Gen-erande. Reaktionen blev att många inte ville läsa mera för de tyckte att de fått veta tillräckligt om genteknik och hade tagit ställning. Då alla ändå läste fel och uttalade Gen-erande som Generande beslöt vi byta namn och göra nyhetsbrevet mera allmänt och med en annorlunda infallsvinkel. "Det måste vara generande att bli avslöjad när man har något att dölja." Vi vill alltså ge det nya nyhetsbrevet lite knorr och inte bara informera utan att ta ställning. Meningen är också att detta nyhetsbrev ska underlätta för läsarna att välja. 

För att kunna välja är det viktigt att veta. För att kunna tolka information måste man veta vem som ligger bakom den och vilka avsikterna är. 
Det ligger alltid en avsikt bakom. Därför är en kritisk analys nödvändig för att kunna sortera information och vaska fram behövliga kunskaper för att välja rätt. 
Detta är grunden för en kritisk och väl informerad och medveten konsument, som vill påverka med sina val. Därför är det också viktigt att producenter och handel på ett mera direkt sätt får veta vad konsumenter tycker. 

Det är just vad vi vill att Generande ska kunna ge. 

Vi avser att nu under 1999 försöka ge ut fem nummer och har nu både mer utrustning och kunnigt folk för att klara det. Privatpersoner betalar för fem nummer 150:- medan medlemmar endast betalar 100:-. Företag och organisationer betalar annan avgift men får då också per e-post vårt SnabbInfoMail, SIM.

Ta en titt på förstasidan

    Hem