Till startsidan Konsument-Forum 

Kort presentation av vad vi gör

www.konsumentsamverkan.se

Sveriges Konsumenter i Samverkan är en självständig och fristående konsumentorganisation i Sverige, helt fri från inflytande från såväl handel, producenter och partipolitik.

Vi avslöjar och vågar - Vi jämför och granskar - Vi tipsar hur du kan spara pengar - Vi annonserar om konsumentkraven.

Vi behöver ditt stöd för att göra mer! >>


Vi är en organisation för konsumenter och organisationer, vars målsättning är att öka konsumentinflytandet på marknaden och i politiken. Vi vill också medverka till att via allas vår konsumtion påverka samhället i en hållbar och uthållig riktning. Våra medlemsorganisationer, som alla har sin specifika kompetens, samverkar för att nå det målet.

Bakgrund
Organisationen bildades 22 februari 1994 och har idag 10 medlemsorganisationer, dessutom lokala grupper och ett växande antal individuella medlemmar. Vi publicerar två elektroniska nyhetsbrev ungefär varannan vecka och har en aktiv hemsida, www.konsumentsamverkan.se, för våra kampanjer och aktiviteter. Vi har även långt gångna planer på en papperstidning för vår icke datorburna medlemmar.

Nedan hittar du:
Här presenterar vi ett axplock av pågående arbete och kampanjer:
Utåtriktad information (nyhetsbrev, broschyrer och temablad)
Nationellt och internationellt samarbete
Kontaktuppgifter


Här presenterar vi ett axplock av
pågående arbete och kampanjer:


KONSUMENT-NYCKELN
Med KONSUMENT-NYCKELN får du tillgång till ett verktyg, du kan låsa upp, öppna dörrar. Nyckeln till att påverka marknaden och dig själv och din situation. Prenumerationen ingår om du är medlem hos oss, annars kostar den 250 kr. Läs mer >>


FRAMTIDENS MAT
- på konsumenternas villkor
Läs mer >>


FOLKUPPRORET RÄDDA VÅR MAT
Utan konsumtion blir det ingen produktion, i avsaknad av strejkrätt kan vi som konsumenter påverka och förändra vår konsumtion. Maten behöver vi för vår överlevnad och den driver produktionen och därför måste konsumenterna komma till tals, bättre och med starkare röst.

Vi väljer nu ny strategi, ”från ord till handling”. Annonser och flygblad ska ge klarare besked om våra krav på förändringar. Läs mer >>


AKTIONEN NU SÄNKER VI MATKOSTNADERNA MED 30%
Aktion mot onödigt dyr, dålig och onyttig mat nu igång. Den bygger på samverkan mellan våra medlemmar runt om i landet. Vi går igenom varugrupp efter varugrupp och från medlemmar runt om i landet rapporteras priser in från minst tre butiker. På så sätt kartläggs också sortiment, förpackningsstorlekar, ev lokala produkter och naturligtvis prisnivåerna. Läs mer >>


FISKE
70% av jorden yta består av vatten. det är vår största matproducent tack vare solenergin. Om vi minskar jordytan genom att bygga nya bostäder, kontorskomplex och stormarknader kommer inte landproduktion av mat räcka till att vara vår huvudföda. Mat från hav är kanske vår viktigaste matkälla i framtiden. Därför måste vi värna om haven och fiskebestånden som framtida matreserv. Läs mer >>SOCKERJAKTEN
Jakten på det gömda sockret. Läs mer >>


DUMPA LÄSKEN
Ett stort antal konsumentorganisationer runt om i världen har gjort gemensam sak för att fokusera den ökande läskkonsumtionen bland ungdom och de effekter vi alla vet blir följden, överviktiga barn och ökande förekomst av ungdomsdiabetes.
Läs mer om projektet >>


GENTEKNIK
Ingen vågar ge bindande garantier för framtiden och säkerhetsriskerna för hälsa och miljö skrämmer. Om inte genmamipulerad mat märks tydligt fullt ut, elimineras valfriheten för konsumenten och det blir ett hot mot demokratin. Vi kräver att få veta vad det är som vi köper, betalar för och äter!
Läs mer >>


SLAMSPRIDNING PÅ ÅKRAR
Vi värnar om framtidens odlingsmark så att även våra barn och barnbarn ska kunna få friska och nyttiga livsmedel
och genom att hindra att förorenat avloppsslam hotar vår odlingsmark, vår mat, vår
miljö och hälsa .Läs mer >>


HÄRDADE OCH DELVIS HÄRDADE FETTER I LIVSMEDEL
Sveriges Konsumenter i Samverkan har länge arbetat för att dessa ohälsosamma fetter ska tas bort från våra livsmedel. Det har sedan en tid skett från de flesta margarinerna men har däremot dykt upp i andra beredda livsmedel. Vi har sedan flera år tillbaka inventerat marknaden på produkter med de härdade/ delvis härdade fetterna och offentliggjort vad vi hittat på denna sida.

Många stora företag har frångått dessa fetter tack vare den starka opinionen från konsumenterna. Detta gör att den svarta listan har krymt och några av de större producenterna hittar du nu på den gröna listan.

Svarta listan l Gröna listan


TILLSATSER
I flera år har vi kämpat mot farliga och onödiga tillsatser i livsmedel, bl a glutamat, aspartam och azo-färger. Läs mer >>


KONSUmindre - FÖR MERA I PLÅNBOKEN
I stället för överkonsumtion -
Inför nyåret 2007 offentliggjorde Sveriges Konsumenter i Samverkan starten på kampanjen KONSUmindre och önskade Sveriges konsumenter ett Bättre Nytt År med 10 smarta råd om hur du kan spara minst 30 % av dina pengar och din köpkraft bara genom att själv kolla, jämföra och planera.

Vi har sedan 2004 arbetat på en kampanj för att undersöka, jämföra och sprida såväl iden som resultaten.
Läs mer i vårt pressmeddelande >>REKLAM RIKTAD TILL BARN
Är det etiskt rätt med reklam riktad direkt till barnen och vem skyddar barnen från reklamen när den finns överallt i medier, på flingpaketen, på yoghurten och i form av tävlingar på hemsidor?

Vi kan inte förvänta oss att producenterna självmant tar sitt ansvar. Nu måste krafttag till och lagstiftningen måste ändras. Om inte politikerna tar sitt lagstiftaransvar betyder det att de är lika medskyldiga som proucenterna. Läs mer >>


ÖGAT PÅ MARKNADEN
Kampanjen "Ögat på markanden" har för avsikt att kritiskt granska näringslivets marknadsföring gentemot konsumenterna. Det omfattar alltså inte bara reklamen, utan även påståenden, priser och märkningen av produkter, olika marknadsföringsmetoder (som t.ex. produktplacering, livsstilsskapande, dold reklam via tidningsartiklar, provningar, utnyttjande av kändisar), exponering i butik, oönskad reklam i både brevlåda och mailbox samt via fax och telefon, m.m. Läs mer >>

Här ryms bland annat rubriker som:
upp


Utåtriktad information (nyhetsbrev, broschyrer och temablad):
HEMSIDAN - www.konsumentsamverkan.se
KONSUMENT-NYCKELN (KNY) - Konsument-Nyckeln är en ny ”produkt”, främst för elektronisk kommunikation till nytta för konsumenter. KNY är mer djupgående och omfattande än SKN. Brevet går ut via e-post till medlemmar i Sveriges Konsumenter i Samverkan samt till prenumeranter av "Konsument-Nyckeln". En prenumartion kostar 250 kr/år men då ingår även en rad olika erbjudanden utöver själva nyhetsbrevet. (Konsument-Nyckeln ingår dock i medlemsavgiften). Arkiv >>
SNABBA KONSUMENTNYHETER (SKN) - Gratis elektroniskt nyhetsbrev med korta och snabba nyheter. Ges ej ut för närvarande. Arkiv >>
KONSUMENT-RAPPORTEN (KR) - Ett elektroniskt informationsblad med intern karaktär som riktar sig till våra medlemmar. Arkiv >>
VI KONSUMENTER - Papperstidning till medlemmar utan e-post (4 nr/år) (under arbete)
BROSCHYRER - Läs mer >>
TEMABLAD - bl a det vi har gjort om äggmärkning (pdf) samt om margarin

Läs mer om våra nyhetsbrev och hur du kan prenumerera >>
upp


Nationellt och internationellt samarbete:
Sveriges Konsumenter i Samverkan har plats i referensgrupper hos jordbruks-, miljö-, justitie-, handels- och utrikesdepartementen liksom hos olika myndigheter. Dessutom deltar vi aktivt i ett antal internationella kommittéer, arbetsgrupper och organisationer, t.ex. Sociala och Ekologiska Konsumentorganisationers Allians (ASECO), Transatlantisk konsumentdialog (TACD), Östersjö-
regionens rådgivande grupp (BS RAC, fiskefrågor rörande Östersjön) och Europarådet (Council of Europe).

En av våra grundare, föreningen Konsument-Forum, är medlem i Consumers International (CI).

Välkommen med i vår angelägna uppgift och välkommen att ta del av vår information på denna hemsida och du är också välkommen att höra av dig via e-post eller vanlig post med frågor, idéer eller kommentarer.

Läs mer i detalj om grundtankarna bakom vår organisation i vår Programförklaring >>
uppSveriges Konsumenter i Samverkan
www.konsumentsamverkan.se

SKIS Stockholm
Kontoret i Stockholm stängt för tillfället, kontakta kontoret i Hultsfred

Telefon: 0495-498 34

Skicka e-post (byt ut (at) mot @):
skis-s(at)konsumentsamverkan.se
 
SKIS Hultsfred
Box 88, 577 22 Hultsfred

Telefon: 0495-498 34, 070-604 77 25

Skicka e-post (byt ut (at) mot @):
skis-h(at)konsumentsamverkan.se
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss