Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 

Här är vi representerade
Referensgrupper, arbetsgrupper samt utredningar och styrelseplatser


Nationellt
l
Internationellt

Nationellt

 • Integrationsdepartementet
  - Referensgruppen för EU-frågor och konsumentfrågor, BI
  - Referensgruppen för konsumentorganisationer, BI

 • Utrikesdepartementet
  - Referensgruppen för WTO-förhandlingarna
  - Referensgruppen för OECD-förhandlingarna om etiska regler för transnationella företag

 • Kommerskollegium
  - Referensgrupp om global handel och miljö Livsmedelsverket
  - Livsmedelsverkets Strategigrupp för konsumentfrågor

 • Jordbruksverket
  - Referensgruppen för ekologisk odling

 • Fiskeriverket
  - Referensgrupp

 • SIK
  - Samtalsgrupp mellan industri, handel, forskning och konsumenter om GMO

 • Svensk Fisk
  - Svensk Fisk - Konsumentrepresentant utsedd av regeringen, BI

 • upp

  Internationellt

 • Europeiska Unionen
  - EU:s konsumentkommitté ECCG (European Consumer Consultative Groupe), BI var tidigare suppleant men nu har Sveriges Konsumenter (tidigare Sveriges Konsumentråd) båda platse

 • Europarådet (Council of Europe)
  SKIS är representerade via ASECO som är invald som konsumentorganisation i Europarådet.
  www.coe.int - EU om Europarådet

 • ASECO
  - ASECO - nätverk för organisationer som arbetar för en uthållig och ekologisk utveckling.

 • IRIS
  - IRIS (Inter-network of responsible economy Initiatives) Via ASECO är vi representerade här.

 • Baltic Sea RAC
  - Baltic Sea Regional Advisory Council (BS RAC)
  SKIS är medlem i General Assembly och Bengt Ingerstam är ledamot i Executive Committee för övriga organisationer, s k NGO, utöver fiskeriintressena. Ändamålet är att vara rådgivande organ till EU för ett uthålligt fiske i Östersjön.

 • Consumers International, CI - Till CI:s hemsida
  - Food Working Group, BI
  - Trade Working Group, BI

 • TACD, Trans Atlantic Consumer Dialogue - Läs mer om TACD
  - Arbetsgrupper för Food och Trade, BI

  (BI= Bengt Ingerstam)
 • upp

  Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss