Sveriges Konsumenter i Samverkan 

Stadgar och Årsredovisning


2008
Årsredovisning 2008 (pdf) Från digitalt original, med klickbara länkar till bilagor
Årsredovisning och revisionsberättelse 2008 (pdf) Inscannad version, med ekonomisk redogörelse
Stadgar (pdf)
  upp
2007
Årsredovisning 2007 (pdf) Från digitalt original, med klickbara länkar till bilagor
Årsredovisning och revisionsberättelse 2007 (pdf) Inscannad version, med ekonomisk redogörelse
Stadgar (pdf)
  upp
2006 - Årsmöte 7 juni 2007
Årsredovisning 2006 (pdf)
Revisionsberättelse 2006 (pdf)
Stadgar (pdf)
  upp
2005 - Årsmöte 7 juni 2006
Årsredovisning 2005 (pdf)
Revisionberättelse 2005 (pdf)
Stadgar (pdf)

upp