Sveriges Konsumenter i Samverkan 

SIM

SIM betyder Selektiv och Snabb InfoMail och går till departement, myndigheter, näringsliv, organisationer, press och intresserade privatpersoner. Tidigare har SIM i betydelsen SnabbInfoMail gått ut gratis. Nu gör vi om det till att vara ett system, att snabbt gå ut med viktig information utan att vänta på att vi får fyllt sidorna i ett nyhetsbrev. Vi kommer att koppla på extra resurser för att uppehålla den här tjänsten. Därför kommer denna service att kosta en slant. Behovet har funnits att vi sprider information som ideell frivillig organisation, inte minst från de nätverk som vi deltar i och som exempelvis näringslivet inte har tillgång till.

Vi vill med den här servicen ge dig direkt information när något nytt läggs in på vår hemsida och genom den tätare informationsfrekvensen håller vi dig snabbare informerad. Det blir alltså inget vanligt nyhetsbrev som kommer med stor informationsvolym med jämna mellanrum utan det kommer när det finns något att meddela.

SIM kommer att bestå av en eller ett par rubriker och några korta rader, med länk till utförligare dokument. Det ska gå snabbt att läsa men också att tränga djupare om man är mer intresserad. Det ska också kunna spridas blixtsnabbt utan att vänta på tidning eller post. Du får gärna skicka det vidare till andra intresserade.

Privatpersoner kommer att få denna service för 100 kr/år. För företag kostar servicen 5 000 kr/år. För organisationer, myndigheter och samhällsfunktioner kommer diskussion att tas upp närmaste tiden.

Du som vill anmäla dig till detta nya SIM ska skicka ett mail och ange i ämnesraden "Ja tack till SIM" och i textutrymmet din adress, tel och fax för ev. kommunikation på annat sätt än mail. Vi kommer att skicka ut inbetalningskort efter en tid, så du har möjlighet att se hur denna nya service fungerar.

För våra medlemmar och övriga intresserade, som inte har tillgång till mail och Internet kommer vi att samla upp en del av SIM-materialet och eventuellt komplettera med lite längre text och trycka ett medlems/informationsblad som vi tänker ge ut, till att börja med, en gång i kvartalet. Detta kommer att distribueras per post och abonnemang tecknas direkt på postgirokonto 638 20 78-1. Markera på talongen "Nyhetsbrev" och vill du samtidigt bli medlem så lägg till det. Nyhetsbrevet kostar 100 kr/4 nummer, medlemsavgiften kostar 100 kr/år. SIM startar under våren 2004.

upp