Sveriges Konsumenter i Samverkan


Vart vänder jag mig om...

Här kan du klaga (Konsumentverket)
Länkar (Råd & Rön)
Reklamombudsmannen - För att anmäla vilseledande eller oetisk reklam
Allmänna reklamationsnämnden
Frågor om gränsöverskridande handel inom EU - Konsument Europa
Internationell e-handel utanför EU - Har du köpt en vara av en leverantör i ett land utanför EU via Internet och vill klaga kan du vända dig till www.ecoconsumer.gov
Om du vill slippa reklam - Här hittar du information om var du ska vända dig för att slippa reklam i brevlådan, telefonförsäljning samt e-postreklam.
Om du vill komma i kontakt med en konsumentvägledare
Frågor om banktjänster och försäkringar
Frågor om el (Konsumenternas elrådgivningsbyrå)
Frågor om telefon och internet (Konsumenternas Tele- och internetbyrå)
Allmänhetens Pressombudsman