Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-12-10  


Organisationen Sveriges Konsumenter dömer ut ICA
utan mandat från konsumenterna


Sveriges Konsumenter i Samverkan (SKiS), med konsumenter i sin styrelse, vill inte bli förväxlad med organisationen Sveriges Konsumenter.

Visst är det bra med grävande journalister och att olika saker granskas, men ibland är det inte bara köttfärs som hamnar på golvet utan också aktörer, som ska passa på och vara med i drevets fotspår och få synas. Senast nu i Svenska Dagbladet 8 december, med uppföljning i Aftonbladet, dyker en organisation upp, som förut hette Sveriges Konsumentråd men som nu kallar sig Sveriges Konsumenter, som inte representerar Sveriges konsumenter utan LO, TCO, ABF, PRO, Konsumentgillesförbundet (KF), Handikappsförbundens Samarbetsorgan, Unga Örnar och en del ytterligare organisationer.

Det är väl OK om jordbruksministern och GD för Livsmedelsverket uttalar sig och i viss mån även konsumentministern, som diplomatiskt konstaterar att det som skett är olagligt och att de ansvariga myndigheterna nu ska följa upp det.

Men sen tycker jag det är väl opassande att som Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter (organisationen) tar sig friheten att (med klara KF-intressen i den egna organisationen) bedöma ICA-ledningen med (citat) "ICA har haft fel incitament och fel sorts ledning, från butikschef och uppåt" och mynta bedömningar som "det också verkar vara del av en ICA-kultur". Visst ska vi konsumentorganisationer ha "Ögat på marknaden" men att från det sätta sig på höga hästar bredvid jordbruksministern och ta sig rätten att klassa ut hela landets ledande handelskedja, ( p g a att 4 av de 1400 handlarna ertappats med ommärkning), utan att nämna något om att liknande saker kan ha förekommit i andra kedjor, är inte bara pretentiöst utan genomskinligt subjektivt. Att påtala olämpligt agerande hos handeln generellt är väl OK, själv har jag t ex kritiserat fixeringen vid 39:90 och prisfixeringen allmänt samt de allt fler EgnaMärkesVarorna, EMV.

Tyvärr drar detta agerande från organisationen Sveriges Konsumenter ner hela konsumentrörelsens anseende. Med namnet "Sveriges Konsumenter" antyder man sig representera alla Sveriges konsumenter men läsarna skiljer inte på om det är ett stort K eller ett litet k i namnet, utan drar allt över en kam. Sveriges konsumenter (folket) är inte medlemmar i Sveriges Konsumenter och ställer sig definitivt inte bakom Jan Bertofts fördömande och invektiv mot Sveriges ledande handelsblock. Har hans agerande verkligen stöd i organisationens styrelse? Man kan inte påstå sig representera och ta alla konsumenter som gisslan i egna syften. Speciellt inte när man har så nära relationer med KF. Det är oanständigt och röjer en översittarfason, som vi från organisationen Sveriges Konsumenter i Samverkan tar avstånd ifrån.

Jag varken kan eller får tiga och låta detta passera, med omtanke om konsumenterna och inte minst när man haft fräckheten att knycka nästan hela vårt namn och bara utelämnat ”i Samverkan”. Förväxlingarna är redan alltför många och vi vill inte än en gång, och särskilt inte i det nu aktuella fallet, utsättas för detta av en organisation som inte står för vad deras namn vill påskina.

Bortsett från att vi kan ha synpunkter på ensidigheten i reportaget, tar vi definitivt avstånd från att spela överdomare, utan konsumenterna bakom ryggen, men påskina att man har deras mandat. Vi vill inte bli förknippade med sådana metoder. Fusket gillar vi absolut inte, men heller inte den här typen av utnyttjande av uppkommen situation för att få egen PR. Detta skadar allvarligt hela konsumentrörelsen.

Det är nog bara ett fåtal, som inte förstått att det förekommit både det ena och det andra i alla kedjor. Men ibland kan lagstiftningen också vara så stelbent att den inte går att följa. Hur gör handlaren som mal upp färsk färs inför eftermiddagens kundtillströmning. 5 timmar gammal köttfärs måste väl inte kasseras. Inför i stället en 24-timmarsgräns, d v s ange klockslag för malning och senaste försäljningstid. Det slängs redan för mycket mat i butikerna eftersom konsumenterna blandar ihop sista förbrukningsdag med bäst-före-dag. Heder åt de handlare som sätter ner priset när ”datumet” börjar närma sig.

Låt oss använda förnuft, ögon och luktsinne lite mer. Låt oss också slippa bli utnyttjade av representanter för organisationer som tagit på sig konsumentkostymen utan att ha fått mandat från de svenska konsumenterna.


Bengt Ingerstam
ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan
utan någon särintresseorganisation bakom och där enskilda konsumenter sitter i styrelsen
upp