Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-01-25 Läs mer om namnbytet >>


Det är inte vi som bytt namn!

Vi heter, och kommer att fortsätta att heta, Sveriges Konsumenter i Samverkan. Men det är den andra konsumentorganisationen Sveriges Konsumentråd (med ugglan som sin loggo) som nu bytt namn till Sveriges Konsumenter. Det är ingen sammanslagning eller något övertagande, men som vi tolkar det, en fientlig och väl planerad, medveten handling.

Vi har byggt vår organisation på att ha enskilda konsumenter som medlemmar, nu har fd Sveriges Konsumentråd ändrat sig och gör likadant. De har t o m uteslutit Kooperativa Förbundet, som tidigare var medlem och satt i styrelsen. Att ha ett handelsblock i organisationen var kanske inte så lyckat och kunde då inte anses som att vara oberoende av kommersiella intressen. Men fackföreningarna med LO i spetsen har man fortfarande kvar och ordföranden kommer just från LO.

Ingen kan tvivla på den partipolitiska slagsidan som Sveriges Konsumentråd har, om man studerar vilka deras medlemsorganisationer är. Läs det själv i det nyutkomna extra numret av Konsumentmakt.

De påstår själva att de inte var nöjda med sitt namn, men för det behöver de inte ta vårat, eller var vårat så bra att man behövde ”låna det”?

Man påstår också att man kände behovet av att modernisera organisationen. Tack för den komplimangen, vi var alltså modernast. Man påstår också i ett pressmeddelande att ”man vill slippa statlig koppling” (se notisen i Dagens Media)

Vi är chockade (med mera!) och hade aldrig trott att vi skulle behöva uppleva ett veritabelt krig inom konsumentrörelsen i Sverige, allra minst att bli bestulen vårt namn. När jag hörde strax före Jul, i förbigående att man skulle byta namn till Sveriges Konsumenter, trodde jag inte mina öron och tog det väl inte som så akut men svarade: ”Oj då, det var väl inte lämpligt. Det kan vi inte acceptera!”. Så kom då bomben den 22 januari i media.

Självklart ligger ärendet redan hos vårt juridiska ombud, så det får väl bli en civilrättslig process.

I P1 Konsument, som sände sitt sista program den 23 januari fick man från Sveriges Konsumentråd fritt göra reklam för sitt nya namn och inriktning. Inte ett ord nämndes om att vi, Sveriges Konsumenter i Samverkan, också fanns, så det var väl så partiskt och kommer att anmälas till Granskningsnämnden, just för otillbörlig partiskhet.

Vår nya konsumentminister Nyamko Sabuni påtalade just under invigningen av nya Konsumentverket att regeringen kommer att verka för att fler konsumentorganisationer utvecklas och att det behövs, just det, flera. Konsumentfrågorna är legio och så omfattande att det klarar inte en enda organisation och varför ska vi just ha monopol på konsumentsidan, när vi inte ska ha det på marknaden och inte heller i politiken. Mångfald förhindrar enfald.

Så låt oss värna om mångfalden och stöd oss nu, just nu, det behövs för att motverka enfalden.

Bengt Ingerstam,
ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan

upp