Till startsidan
Sveriges Konsumenter i Samverkan


Förslag till studiecirklar

Allmän information
Hur går det till att starta diskussionsgrupper och cirklar?
Övergripande cirklar
Specialcirklar
Debatter och möten
Övergripande cirklar
Att arbeta i onödan – reklamen och svinnet
Att köpa eller inte köpa
Banta kostnaderna för maten
Debatten om socker
Ekologiskt och närproducerat
Etiken i livsmedelsbranschen
Etiken i marknaden (kläder t ex)
Ett hållbart samhälle – från hem, samhälle och värld globalt
Folkhälsan – vården – skatterna
Framtidens mat på konsumenternas villkor
Informerade Konsumenter
Klimatfrågor i konsumentperspektiv
Konsumentinflytandet måste skapas
KONSUmindre för hälsa och vikt
KONSUmindre för klimat o miljö
Mark för produktion av mat har blivit en kvittblivningsareal
Mat i stället för medicin
Maten på min tallrik har effekter på det globala planet
Maten ska vara vår medicin
Prisjämförelser och analyser
Rädda vår mat
Samköpsgrupper
Singelsamverkan
SKOLMATEN
Social samverkan
Testgrupper
Vattenproblematiken globalt och i mitt avlopp
Välinformerad väljer du lättare och bättre
Ögat på marknaden
upp
Specialcirklar
Planering av studiecirklar
30% lägre kostnader för vår mat
Att arbeta i onödan – reklamen och svinnet
Bli fena på fisk
Debatten om matfetterna
Debatten om socker
Dumpa läsken
Genmodifierade ingredienser eller del av foder
Granska margarinreklamen
Handelns EMV – bra för oss eller handeln
Internet-grupp
Kolla de olika kostlärorna
Konsumenter granskar märkning
Lokala konsumentsidor på Internet samt Facebook
Lättprodukterna kräver tillsatser
Lättprodukterna och fetman
Mark för produktion av mat har blivit en kvittblivningsareal
Mat och hälsa har ett samband
Maten på jobbet
Maten på min tallrik har effekter på det globala planet
Matlåda på jobbet
Nya teknologiernano, genteknik, kloning
Organisering för mer inflytande
Ren produktion av vår mat
Sluta banta - gå ner i vikt i cirkel
Slängd mat är en förlorad resurs
Tillsatser är inte allt – ingredienserna och produktionen också viktigt
Vattenproblematiken globalt och i mitt avlopp
Ägg en gåva från Gud eller hönan
Äldres krav på maten i vården
upp
Debatter och möten
Att köpa eller inte köpa
Debatten om matfetterna
Ekologiskt och närproducerat
Folkhälsan – vården – skatterna
Framtidens mat på konsumenternas villkor
Granska margarinreklamen
Handelns EMV – bra för oss eller handeln
Informerade Konsumenter
Klimatfrågor i konsumentperspektiv
Kolla de olika kostlärorna
Konsumentinflytandet måste skapas
KONSUmindre för hälsa och vikt
KONSUmindre för klimat o miljö
Lättprodukterna och fetman
Maten ska vara vår medicin
Nya teknologiernano, genteknik, kloning
Rädda vår mat
SKOLMATEN
Tillsatser är inte allt – ingredienserna och produktionen också viktigt
Ögat på marknaden
upp