ENKÄT (OBS! Alla svar behandlas anonymt)
Lokalt samarbete
Det är svårt att agera och påverka ensam. Vi behöver gå samman för att till exempel påverka en handlare att ta in en viss vara eller för att köpa grönsaker eller kött direkt från en närproducent till ett rimligt pris. Vi går nu ut med den här enkäten för att få en bild av hur stort intresset är i dessa frågor och hur vi som oraganisation kan bidra till att kontakter knyts.

Om du svarar” ja” eller ”kanske” och vill att vi ska skicka mer information måste du uppge din epostadress nedan.
Din anknytning till oss
1. Vi vill gärna veta din antknytning till oss, om du är medlem, prenumerant av Konsument-Nyckeln eller Snabba KonsumentNyheter (SKN) med mera. Vilket av följande alternativ stämmer in på dig?  
  - Medlem
  - Nyckel-prenumerant
  - SKN-prenumerant
  - Inget av ovanstående
Samköpa - testa - påverka gemensamt
2. Är du intresserad av att gå samman med andra konsumenter i din närhet för att tillsammans beställa och köpa närproducerat och från ekologiska producenter?
 
  - Ja
  - Nej
  - Kanske, men jag vill gärna veta mer om vad det skulle innebära först
3. Kan du tänka dig att samordna en konsument- och/eller samköpsgrupp på din ort?  
  - Ja
  - Nej
  - Kanske, men jag vill gärna veta mer om vad det skulle innebära först
4. Kan du tänka dig att vara med i en testgrupp?  
  - Ja
  - Nej
  - Kanske, men jag vill gärna veta mer om vad det skulle innebära först
5. Kan du tänka dig att starta en testgrupp tillsammans med några vänner?  
  - Ja
  - Nej
  - Kanske, men jag vill gärna veta mer om vad det skulle innebära först
6. Kan du tänka dig att ta emot färdiga eller delvis färdiga förslag på insändare att skicka in till din lokala tidning?  
  - Ja
  - Nej
  - Kanske
7. Har du barn i förskole/skolåldern och vill du komma i kontakt med andra föräldrar för att tilsammans göra gemensam aktion i skolmatsfrågor?  
  - Ja
  - Nej
  - Kanske
8. Om du har svarat "Ja" eller "Kanske" på någon/några av frågorna ovan, ange din mailadress här så skickar vi mer information:
 
 
9. Om du har svarat "Nej" på någon/några av frågorna ovan, skriv gärna någon rad om varför.  
   
Övriga synpunkter
 
Glöm inte att ange din epostadress (se fråga 8) om du vill ha kontakt, då all info i denna enkät annars behandlas anonymt. Tack för din medverkan!