ENKÄT (OBS! Alla svar behandlas anonymt)
 
1. Vet du vad GDA-märkning är?
 
  - Ja
  - Nej
2. Om ja hur fick du veta det?
 
  - Massmedia
  - Sveriges Konsumenter i Samverkan
  - Information på förpackning
  - Övrigt / vet ej
3. Har du sett GDA-märkningen på vissa paket?  
  - Ja
  - Nej
  - Vet ej
4. Visste du att GDA-märkningen har lanserats av mutinationella företag?  
  - Ja
  - Nej
5. Anser du att uppgiven portionsstorlek på 25 gram är ett lämpligt mått för exempelvis frukostflingor?  
  - Nej, det är för mycket
  - Ja, det är lagom
  - Nej, det är för lite
6. Siffrorna i GDA baseras på genomsnittskaloriintaget 2 000 kcal/dag.
Uppskatta var du ligger ungefär
 
  - < 1 500 kcal
  - 1 500 - 2 000 kcal
  - 2 000 - 2 500 kcal
  - > 2 500 kcal
7. Är GDA-märkningen lätt att förstå?
 
  - Ja
  - Nej
  - Vet ej
8. Anser du dig ha hjälp av GDA-märkningen?
 
  - Ja
  - Nej
9. Läser du normalt näringsdeklarationerna?  
  - Ja
  - Nej
10.

Kollar du regelbundet energiinnehållet (kcal)?

 
  - Ja
  - Nej
11. Är du rädd för mättat fett av animalt ursprung?  
  - Ja
  - Nej
12. Får du information från oss via  
  - Konsument-Nyckeln
  - Snabba KonsumentNyheter
  - Hemsidan
Övriga synpunkter
 


Vill du ha kontakt, meddela dig då i separat mail, då all info i denna enkät behandlas anonymt. Tack för din medverkan!