ENKÄT (OBS! Alla svar behandlas anonymt)
Glutamat - Vi önskar kartlägga uppfattningen hos konsumenter om den pågående glutamatdebatten, glutamat som sådant och hur mycket konsumenterna vet om glutamat.

Glutamatfrågan är viktig för oss alla och genom att kartlägga konsumentopinionen blir det ett instrument för att påverka.
A.) Vad visste du om glutamat före debatten?
1. Visste du att E621 och glutamat var samma sak?
 
  - Ja
  - Nej
2. Visste du att glutamat och smakförstärkare var samma sak?
 
  - Ja
  - Nej
B.) Var har du hittat information om glutamat?
1. Var har du läst om glutamat de senaste veckorna?  
  - Dagspress
  - Kvällspress
  - På er hemsida
  - Via era nyhetsbrev
C.) Vem behöver glutamat?
1. Anser du att glutamat är en tillsats som vi konsumenter behöver?  
  - Ja
  - Nej
2. Anser du att glutamat främst är en tillsats som tillverkarna behöver?  
  - Ja
  - Nej
3. Anser du glutamat vara  
  - Nyttig
  - Onyttig
D.) Hur informerad är du?
  - Inte alls
  - Har bara skummat igenom informationen i tidningar
  - Jag har uppmärksammat och följt sista tidens debatt i media
  - Jag har följt frågan länge
E.) Kontrollerar du märkningen på varor du ska köpa?
1. Hur ofta?  
  - alltid
  - ibland
  - aldrig
2. Tittar du specifikt efter  
  - E621
  - Smakförstärkare
  - Inget av ovanstående
F.) Vems information om glutamat litar du på?
  - Livsmedelsverket
  - Sveriges Konsumenter i Samverkan
  - Dagspressen
G.) Livsmedelsverkets roll att arbeta för konsumenternas bästa
1. Anser du att Livsmedelsverket arbetar objektivt för konsumenternas bästa?  
  - Ja
  - Nej
  - Vet ej
2. Anser du att Livsmedelsverket tar för mycket hänsyn till industrins intressen?  
  - Ja
  - Nej
  - Vet ej
3. Sätt ett kryss i rutan om du kommer i håg att Livsmedelsverket varnat för:  
  - Azofärger
  - Sötningsmedel
  - Glutamat
  - Härdning av fetter
  - Transfetter
  - Genmodifierade livsmedel
4. Ange om du minns något annat som Livsmedelsverket gått ut och varnat för  
 
5. Har du hört att Livsmedelsverket sagt att de ska undersöka ekologiska produkter om de är bättre för hälsan?  
  - Ja
  - Nej
H.) Har debatten och informationen påverkat dig?
  - Ja, nu undviker jag produkter med tillsatt glutamat
  - Jag har undvikit glutamat länge och fortsätter som förut
  - Nej, jag bryr mig inte
I.) Har du tillgång till:
  - Livsmedelsverkets e-nyckel
  - E-nummerguiden (kan beställas av oss)
J.) Tycker du att det är för mycket matlarm i media?
  - Ja
  - Nej
  - Vet ej
K.) Skulle du vilja att konsumentrörelsen utvecklade en djupare dialog med tillverkarna för att tillhandahålla "Framtidens mat - på konsumeternas villkor"?
  - Ja
  - Nej
  - Vet ej
L.) Skriv gärna en kommentar