Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-11-08 Publicerad i KR nr 5 samt i SKN nr 72Spontana kommentarer i enkät glutmatDet är inte utan att vi blev lite stolta, när vi utan att fråga fick en massa spontana kommentarer i svaren på enkäten om glutamat.

Vi har samlat dem i ett dokument för fortsatt debatt och diskussion.

Inte minst är det ett bevis för att en genuin konsumentrörelse behövs, uppskattas och efterfrågas. Någon kommenterade listan med: ”Är detta början till en ny folkrörelse?” Ja det borde vara det, men steget från att erkänna och berömma till att beställa en betalprenumeration eller till att gå med och stödja eller aktivt delta i en organisation, är längre än så. De flesta är s k ”gratisprenumeranter” av Snabba KonsumentNyheter. (Hur man kan delta eller stödja finns här.

Vi hoppas på att alla förstår att någon ska betala hyra för lokal, löner för de som arbetar med det dagliga i organisationen och inte minst utgivningen av nyhetsbreven, registrera medlemmar och prenumeranter och svara på mail och telefon och skicka ut beställt material i tid. Detta är inte en angelägenhet för stat och kommun, även om de borde stödja verksamheten, som är så viktig för hälsa, miljö, klimat och stabilare personlig ekonomi. Men det är en oviss finansiering, det har vi fått känna av.

Läs debattartikeln ”Ska staten styra konsumentorganisationer?” Resultatet av statens neddragning av bidraget ser vi nu, vi är hotade att lägga av om inte många ansluter sig till denna nya folkrörelse som kan påverka genom konsumtionen.

Nej vi måste få fart på djungeltrumman! Sprid information bland vänner och bekanta och be dem göra lika dant. Vi har inga pengar att annonsera för, så vi får hjälpas åt, om vi ska kunna fortsätta, något som väldigt många tydligen anser.

Gå med, prenumerera, stöd och sprid till många
.

Bengt Ingerstam
Ordförande och stf generalsekreterare

upp