ENKÄT (OBS! Alla svar behandlas anonymt)
Hur många har fler än en dagstidning? Följer du debatt och nyhetspreogram i radio och TV? Hinner du hålla dig uppdaterad eller åtminstone lite informerad? Hur ofta kollar du Konsumentverkets hemsida eller Livsmedelsverkets hemsida? Vilka andra hemsidor kollar du, eller följer du några bloggar?

Är inte detta konsumenternas dilemma? Information fattas inte, men vad kan du lita på och hur ska vi orka ta in allt?

Detta är en enkät om hur du/ni inhämtar eller får information, för att få en bättre bild av just informationssamhällets möjligheter till bättre kunskaper eller hur lätt vi drunknar i all information.
Dagstidningar
1. Prenumererar du på någon rikstäckande morgontidning?
 
  - Ja
  - Nej
2. Om ja, vilken/vilka?

3. Prenumererar du på någon lokal morgontidning?
 
  - Ja
  - Nej
4. Brukar du läsa kvällstidningar?  
  - Aldrig
  - Sällan
  - Ibland
  - Ofta
5. Brukar du läsa gratistidningarna (exempelvis Metro, City, .se)  
  - Aldrig
  - Ibland
  - Ofta
6. Hur mycket tid lägger du dagligen på att läsa dagstidningar i pappersform)?  
  - Ingen tid alls
  - Mindre än 30 minuter per dag
  - 0,5-1 timme per dag
  - 1-3 timmar per dag eller mer
7. Läser du dagstidningar på Internet?  
  - Ja
  - Nej
8. Om ja, föredrar du att läsa dagstidningarna på Internet framför pappersvarianten?  
  - Ja, eftersom jag inte prenumererar på någon morgontidning alls
  - Nej, det är bara ett bra komplement till papperstidningen
Radio och TV
9. Följer du nyhetsförmedling, samhälls- och debattprogram i radio (P1, P3 eller P4)?  
  - Ja, varje dag
  - Flera gånger i veckan
  - Någon gång i bland
  - Nej aldrig
10. Om ja, ange exempel på vilket/vilka?


 
11. Följer du nyhetsförmedling, samhälls- och debattprogram i TV?  
  - Ja, varje dag
  - Flera gånger i veckan
  - Någon gång i bland
  - Nej aldrig
12. Om ja, ange exempel på vilket/vilka?


 
Internet
13. Håller du dig uppdaterad i viktiga frågor via hemsidor på Internet?
 
  - Ja
  - Nej
14. Om ja, ange gärna exempel:
 
15. Prenumererar du på något/några nyhetsbrev?  
  - Ja
  - Nej
16. Om ja, ange gärna exempel:

 
17. Brukar du läsa regelbundet på dabattforum för att uppdatera dig på viktiga ämnen?  
  - Ofta
  - Ibland
  - Aldrig
18. Brukar du läsa någon/några bloggar regelbundet uppdatera dig på viktiga ämnen?  
  - Ofta
  - Ibland
  - Aldrig
19. Brukar du regelbundet gå in på någon/några av följande myndigheters hemsidor för att uppdatera dig på viktiga ämnen?  
  - Konsumentverket
  - Livsmedelsverket
  - Statens Folkhälsoinstitut
  - Nej
  - Annat exempel
 
Informationsflödet
20. Vad anser du om dagens informationsflöde?  
  - För lite information
  - Lagom
  - För mycket
21. Behövs det ett nyhetsbrev som samlar all viktigt information och kommer ut minst en gång i veckan?  
  - Ja
  - Nej
22. Om ja vilken/vilka frågor engagerar dig mest?  
  - Konsumentfrågor
  - Hälsofrågor
  - Miljö- och klimatfrågor
  - Övrigt, ange exempel:


 
Övriga synpunkter
 


Vill du ha kontakt, meddela dig då i separat mail, då all info i denna enkät behandlas anonymt. Tack för din medverkan!