Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Enkäter
2007-06-20 Publicerad i SKN nr 61 Extra


ENKÄT!

Du erbjuds nu att delta i en enkät, om det finns intresse att skapa en helt gratis funktion, som går under projektnamnet "konsumentalliansen", och som kommer att projektfinansieras, alltså utan deltagaravgift.

Det går ut på att lokalt, regionalt eller på riksplanet göra gemensamma aktioner för att påverka marknaden.

Gå bara in här och läs mera samt svara på 3 enkla frågor.

upp