ENKÄT (OBS! Alla svar behandlas anonymt)
Olika aktiviteter med det gemensamma temat "konsumtionens effekter på HÄLSA, MILJÖ och KLIMATET" ligger i planeringsstadiet. Hur ska vi nå ut med det och kan medlemsavgifter, gåvor, månadsbidrag och nya medlemmar bidra till att skapa mera resurser för denna verksamhet, och förhoppningsvis fortsatt intressant utveckling.

För att få en bättre uppfattning om konsumenters inställning till organisationsform och nuvarande informationsplattform vill vi gärna ha dina svar på några frågor. Det avgör hur vi arbetar vidare och vilka åtgärder vi behöver vidta.

Vi är nu den enda konsumentstyrda och oberoende konsumentorganisationen i Sverige. Styrelsen utses av konsumenter bland medlemmarna och ingen intresseorganisation sitter i styrelsen. Är det inte den ideala konsumentorganisationen? Hur kan vi bli bättre?
Nyhetsbreven
1. Vilket nyhetsbrev får du?
 
  - Snabba KonsumentNyheter (SKN)
  - KONSUMENTrapporten (KR)
  - Läser via hemsidan
2. Är du
 
  - medlem
  - prenumerant KR
  - prenumerant SKN
3. Nyhetsbreven är  
  - mycket intressanta
  - intressanta
  - ganska intressanta
  - inte intressanta
4. Nyhetsbreven kommer  
  - för ofta
  - lagom ofta
  - för sällan
  Du som önskar dem oftare  
  - De kan göras kortare
  - Behåll längden som idag, ungefär en A4
  Idag är nyhetsbreven främst inriktade på hälsa, miljö och klimat.
Finns det andra ämnen du skulle önska att vi tar upp?
 
  - EU-frågor
  - Politiska frågor
  - Ekonomifrågor
  - Privatekonomiska frågor
  - Annat, ange vad  
Organisationen
5. Anser du det viktigt med en konsumentstyrd konsumentorganisation?  
  - Ja
  - Nej
  Anser du att en sådan ska kunna ta emot statligt stöd?  
  - Ja
  - Nej
  Kan en konsumentorganisation ha andra intresseorganisationer i styrelsen?  
  - Ja
  - Nej
  Om ja, vilka typer av organisationer?  
  - Fackföreningar
  - Miljöorganisationer
  - Andra organisationer
6. Kan du tänka dig att stödja oss på något sätt för att snabbt öka våra resurser?  
  - Gå med som medlem?  
  - Ja (klicka här)
  - Nej
  - Är redan medlem
  - Stödja med månadsbidrag via autogiro?  
  - Ja (meddela i separat mail så skickar vi blankett)
  - Nej
  - Försöka påverka vänner och bekanta att bli medlemmar?  
  - Ja (meddela i separat mail om du vill ha broschyrer)
  - Nej
  - Försöka få med flera prenumeranter?  
  - Ja
  - Nej
Övriga synpunkter
 


Vill du ha kontakt, meddela dig då i separat mail, då all info i denna enkät behandlas anonymt. Tack för din medverkan!