ENKÄT (OBS! Alla svar behandlas anonymt)
För att göra våra nyhetsbrev mer effektiva behöver vi mer underlag. Med tanke på att vi inte fått in någon respons på förslaget om prisundersökning på knäckebröd följer här några frågor som kan vara till hjälp.
1. Har du tillgång till dataprogrammet Microsoft office Excel?
  - Ja
  - Nej
  - Vet ej
2. Har du tillgång till färgskrivare?
  - Ja
  - Nej
3. På startsidan på vår hemsida, i övre högra hörnet, finns en länk till medlemssidan. Har du varit inne där?
  - Ja
  - Nej
4. I mejlet med KONSUMENTrapporten nr 22 nämnde vi våra medlemssidor och test av knäckebröd. Uppmärksammade du det?
  - Ja
  - Nej
5. Var KONSUMENTrapporten nr 22 för omfattande?
  - Ja
  - Nej
6. Föredrar du kortare nyhetsbrev men i stället utgivning varje vecka?
  - Ja
  - Nej
7. Kommentarer - Skriv gärna en kommentar