ENKÄT (OBS! Alla svar behandlas anonymt)
Vad tycker du om reklamen?
  Bakgrund
 
  Man Kvinna  
  Under 25 år  
1. Anser du vi har för mycket reklam allmänt?
 
  - Ja
  - Nej
2. Tycker du reklamen är övervägande informativ?
 
  - Ja
  - Nej
3. Tror du att reklamen är gratis?  
  - Ja
  - Nej
4. Eller betalar vi den i varupriserna?  
  - Ja
  - Nej
5. Skulle du vilja slippa reklam i:  
  - Brevlådan
  - Bilagor i tidningar
  - TV
  - Telefon
  - Mobil
  - Dold i bloggar
6. Anser du all reklam ska vara tydligt märkt
såväl i tidningar som i bloggar?
 
  - Ja
  - Nej
7. Skulle du vilja ha ett system där du kan beställa speciell reklam och slippa få all reklam påtvingad?  
  - Ja
  - Nej
8. Vill du delta i fortsatta diskussioner, undersökningar eller aktioner?  
  - Ja (ange kontaktinformation nedan)
  - Nej
9. Kommentarer - Skriv gärna en kommentar