Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
  Kampanj: Aktionen 30 procent
2008-07-28  
Aktion:
”Nu sänker vi matkostnaderna med 30 %”

Vi är en självständig, obunden, fristående och konsumentstyrd konsumentorganisation som inte är beroende av fackföreningar, handelsblock, politiska partier eller näringslivet, inte heller några andra organisationer - delar du den uppfattningen är du välkommen att vara med. Tillsammans kan vi göra ännu mer och det är då vi får "muskler på marknaden" .

Aktionen blir inte öppen för allmänheten utan enbart för medlemmar , men för insatsen (medlemsavgiften) på 200:- får du del av den information du behöver för att både få ner matkostnaderna med 30 % och kanske ett och annat kilo som du skulle uppskatta att bli av med. Det har vi råd med i stället för att bara lyssna på företagens hälsopåståenden och reklam eller vikt- eller bantningsklubbar som kostar dig mer än en 1000-lapp per år, eller kostrådgivning i kommersiellt syfte.

Frågan är också om vem vi ska lita på bland forskare, kostrådgivare, dietister, myndigheter eller alla artiklar i tidningarna om bantning och matpriserna. Det är nog så att vi får hjälpas åt att ta fram pålitliga fakta. Vi får hjälpas åt över landet att inhämta data och priser och granska information. Vi får ju ta konsekvenserna så varför inte ta tag i beslutsunderlaget också.

Vi startar nu aktionen för att skapa en ny och starkare kraft för påverkan av marknaden, där det är vi som betalar som ställer kraven och väljer med bättre kunskaper i bakgrunden.

Så tillsammans ska vi göra det lönsamt att vara konsument
och så här gör du för att komma med i aktionen:


Bli medlem
Du blir individuell medlem genom inbetalning av en medlemsavgift som är 200 kronor för 12 månader till plusgiro 638 20 78-1 (Sveriges Konsumenter i Samverkan).

Då ingår KONSUMENT-NYCKELN om du har e-post .

Läs mer om aktionen >>
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss