Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
  Kampanj: 30 procent
2008-07-30  
Varför prisjämförelser?
(prisjämförelserna kommer endast vara tillgängliga för medlemmar. Hur blir jag medlem?)

Vilken nytta kan du ha av prisjämförelserna?
För varje unik produkt finns tre rader med olika färg, neutral är tidigare tillgängliga priser, gult markerar årets av oss noterade priser med datum angivet och omfattande Konsum, ICA och Willys här i Hultsfred, ljusblå fältet är avsett för lokala noteringer.
Jämförelser kan nu göras mellan åren och mellan butikerna och förpackningsstorlekar
I kolumnerna 2, 4 och 6 kan egna noteringar göras och jämförelser mellan orter blir möjliga, samt mellan fler butiker på den lokala orten.
Dessutom kan man nästa år klart se prishöjningarna, jämföra mellan butiker och orter.
Vad är viktigt att jämföra?
För varje unik produkt kan man jämföra mellan utvalda butiker (förslagsvis 3, utöver Konsum, ICA och Willys, och därigenom dra slutsatserna var man ska handla).
För varje produkt med olika förpackningsstorlekar ser man klart skillnaden i pris per kg. Valet är lätt då att köpa de större förpackningarna. T ex är runda knäckbröd som man bryter själv sanslöst billigare än färdigskurna. Se Leksands 200 g och jämför med 830 g, du kan spara genomsnittligt 50%. Bara skillnaden mellan butiker för samma vara, är i detta fall hela 28,83 %. Det lönar sig att VETA för att VÄLJA.
Hur går du tillväga?
Skriv ut i färg helst, dokumentet på papper för att ha underlaget med i butikerna.
Är du ensam om att göra dina jämförelser, välj vilka butiker du vill jämföra. Är ni flera på större orter kan ni ta t ex tre butiker var och sedan jämföra. För att enkelt kunna koppla ihop dokumenten får man inte ändra i texterna så att raderna inte stämmer överens. Ev tillägg och nya produkter lägger man dessa sist, även om det är redan kända fabrikat men andra storlekar på förpackningarna.
Är ni flera så kan en ta Leksand och övriga medan någon väljer WASA, så blir det enklare
Fyll endast i de ljusblå fälten
Vad gör vi nu?
Skicka in din/dina listor så gör vi en utvärdering med andra orter och flera butiker. En mer utförlig analys görs sedan och redovisas till alla medlemmar.
Fortsätt samarbetet lokalt eller intressera andra lokalt för en diskussion och genomgång av resultaten.
Föreslå de andra en testgrupp, smakpanel där man jämför vissa parametrar, framförallt utvärdera om det är värt merpriset att välja andra märken eller styckningsgrad. Du har att välja mellan 17:17 och över 100:- per kg!

Nästa jämförelse blir ÄGG!

Sedan följer mejeri, ost, socker, kött, vatten på flaska m m. Även om du inte gör alla prisjämförelser så kommer du att få nytta av det vi alla gör tillsammans.

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss