Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Livsmedelskvalitet
2002-05-01


AEC rapport om livsmedelskvalitet i Europa

I en ny rapport granskar AEC - Association of European Consumers vilka
möjligheter som finns för bättre kvalitet när det gäller livsmedel. Dokumentet
ingår i vårt arbete med att påverka EUs jordbrukspolitik (CAP) i en mer hållbar
och uthållig riktning. AEC ger sitt fulla stöd till ekologisk odling och bättre
djurhållning, men identifierar också en rad hot: t ex GMO, bestrålning och
hänsynslös lågpriskonkurrens inom handeln. Just fusioneringen och
globaliseringen inom handeln är ett nytt hot även för svenska konsumenter, som
tidigare kunnat lita på att de tre stora blocken varit förhållandevis lyhörda
för konsumentkraven. Stora aktörer, t ex Wal-Mart, Carrefour och Lidl, satsar
däremot helt och hållet på rationalitet och vill sudda ut nationsgränser.

Inom AEC kräver vi:

* rätten till ansvarsfull konsumtion
* kvalitet i stället för kvantitet
* ökad medvetenhet om konsekvenserna av handelns lågpriskonkurrens
* bättre märkning och konsumentinformation
* bättre miljöregler och mer multifunktionalitet inom jordbruket
* slut på dumpning av EU-livsmedel till u-länder
* bättre kontakt mellan lantbrukare och konsument
* hänsyn till andra legitima faktorer i lagstiftningen och Codex
* mer ekologiska livsmedel

Läs rapporten (pdf)

UPP

ÖVRIG VERKSAMHET OCH KAMPANJER KONTAKTA OSS