Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Allt om ägg
2006-02-13


Äggbranschen fuskar med bäst-före-datum


Livsmedelsveket har vid flera tillfällen påpekat brister i datummärkningen och i kvaliten, men nu tvingats man lägga viten för att företagen ska förstå allvaret. Den som i fortsättningen inte följer reglerna får böta 50.000 kronor. Företagen som drabbats av förelägganden är Svenska Lantägg, Kronägg, Stjärnägg (från Skånesjuan, Gotlandsägg, Västkustägg och KG:s ägg).

De säljer till till ICA, COOP, AXFOOD och Bergendals och de svarar för 60-70 procent av äggförsäljningen i Sverige. Pressen från handelsblocken på långa datum finns naturligtvis med i bakgrunden. Längst får man sätta bäst-före-dag till 28 dagar efter värpdagen, men man hade stämplat fram ägg som redan hade upp till 2 veckors lagring i packerierna. I handeln får man inte sälja ägg längre än fram till 7 dagar före bäst-före-dag.

- Redan i juni 2005 skärpte Livsmedelsverket kraven. Se länk >>
- Se också vårt faktablad om ägg >>
- Artikel i Upsala Nya tidnings 2006-02-11 - Fusk med bäst före-dag på ägg >>
- Artikel i Svenska Dagbladet 2006-02-11 - Färska ägg är inte färska >>

Nu har denna nyhet också hamnat på ”Skampålen” på vår hemsida. Läs mer här >>

upp