Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-10-18 Publicerad i KR nr 3 samt SKN nr 70


EU hjälper finska äggproducenter
dumpa burägg i SverigeTrots att EU förbereder ett förbud mot burar för äggproduktion, planeras att ge finska äggproducenter stöd för störa den svenska marknaden. Det är oseriösa handlare bl a som tar in dessa ägg för att kunna locka med priset. Se upp, vägra köpa burägg, men kolla också märkningen så inte den är fel. Står det Fi på äggen kan du låta bli att köpa, så får de seriösa finska äggproducenterna känna av det och börja motarbete de oseriösa finska producenterna.


Är äggen inte märkta, köp inte och anmäl till närmaste kontor för Livsmedelstillsyn (Miljökontoret på kommunen).

Läs vårt faktablad om ägg (pdf) >>
Samt rapporten i ATL >>
och hur förhandlingarna med EU fortgår >>
upp