Sveriges Konsumenter i Samverkan 

Animalieproduktion

Inledning och översikt
Vi människor har ett komplicerat förhållande till djuren. I tusentals år levde vi nära våra husdjur. Som konsumenter är vi idag beroende av en omfattande animalieproduktion som ska försörja oss med främst livsmedel. Denna handel med livsmedel blir allt mer global. Företagen och alla som arbetar med djur måste ta ett större ansvar. Samtidigt höjs kraven på djurskydd och etik både i Sverige och inom Europeiska unionen. Det är viktigt att vi får garantier för att lagstiftningen efterlevs. En grundläggande aspekt är att vi konsumenter måste vara beredda att betala lite mer för varor som framställs på ett sätt som följer
samhällets och konsumenternas höga krav.

Sveriges Konsumenter i Samverkan arbetar aktivt med bl a följande frågor:

Antibiotika och hormoner
SKIS anser att dessa medel inte ska få användas för att öka tillväxten hos kött- och mjölkproducerande djur. Läs mer >>

Djurfoder
SKIS anser att djurfoder ska produceras så lokalt som möjligt, och inte innehålla främmande ämnen. Fodret ska inte vara genmanipulerat. Läs mer >>

Djurtransporter
SKIS anser att de långa djurtransporterna är ett allvarligt problem. Trots regler finns det många exempel på brottlig verksamhet som vi inte kan acceptera. Inför hårda sanktioner mot dem som bryter mot reglerna, t ex i form av sänkta EU-bidrag! Läs mer >>

Kycklinguppfödning, värphönor

Hönorna måste ut ur burarna, det blev vi konsumenter lovade redan på 1980-talet. Ägg är ett viktigt livsmedel som vi inte vill bli sjuka av, alltså arbetar SKIS aktivt mot salmonella och andra sjukdomar som är vanligare i andra länder. Läs mer >>

Märkning
SKIS vill att livsmedel ska ursprungsmärkas, i synnerhet kött. Efter BSE har det blivit verklighet inom EU vilket vi välkomnar. Nästa steg är bättre spårbarhet av produkterna. Läs mer >>

Genteknik
SKIS arbetar aktivt mot forskningen på GMO-djur inklusive fisk, och vill inte att arvsmassan hos livsmedelsproducernade djur ska ändras för att t ex öka avkastningen. Läs mer >>

upp