Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


PRESSINFORMATION             2002-11-15


Konsumenter kräver salmonellafria livsmedel i Sverige

Sveriges Konsumenter i Samverkan reagerar skarpt mot signalerna att utländska köttberedningar och marinader kan vara salmonellasmittade. Det är inte acceptabelt att kontrollerna är så dåliga. Konsumenter backar nu upp alla dem som arbetar för att våra livsmedel ska vara säkra. Vi vill att kontrollen skärps.

- Salmonellaskyddet hotas av konkurrensen från lågprisproducenter i andra delar av världen. Det snedvrider marknaden, säger Bengt Ingerstam, ordförande för Sveriges Konsumenter i Samverkan.

- Vi kräver att importerade livsmedel ska kontrolleras lika noga som våra svenska. I annat fall innebär den globala livsmedelshandeln uppenbara nackdelar. Kompromissandet med säkerheten hotar den svenska produktionen som måste följa mycket stränga regler, fortsätter han.

- Vi tror att den svenska branschen har viljan, säger Martin Frid på Sveriges Konsumenter i Samverkan. Då behövs en långsiktig och uthållig politik. Det förtroendet har vi inte för vissa utländska varor i dagsläget. Tjänstemän och jurister på Jordbruksdepartementet och Livsmedelsverket ska våga ta strid i Bryssel för svenska lagar och regler. Allt annat är en flathet som Sverige inte har råd med.

För konsumenter har alla typer av salmonella betydelse för folkhälsan och ska därför bekämpas, och ska omfattas av kontroll. Om andra EU-länder vill satsa på kontroll av endast två salmonellatyper måste ändå Sverige kunna använda undantagsregler och fortsätta driva en hårdare linje.

Sveriges Konsumenter i Samverkan har länge arbetat för ett bättre salmonellaskydd och deltar vid expertmöten i Bryssel. Genom vår europaorganisation AEC har vi fått upp frågan på andra europeiska konsumentorganisationers dagordning. Vi deltar även kontinuerligt i det globala arbetet med riktlinjer för bättre smittskydd och salmonellakontroll inom FAO/WHO Codex Alimentarius.


För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
E-post: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se