Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Antibiotika
2002-10-21

EU vill förbjuda tillväxtantibiotika 2006

1998 drev EU igenom ett förbud mot fyra antibiotika som används för att kor och grisar ska växa snabbare. Virginiamycin, bacitracin, spiramycin och tylosinfosfat förbjöds medan fyra andra medel fortfarande får användas, utom i Sverige.

Under 2002 har EU-kommissionen lagt fram ytterligare förslag som ska förbjuda de sista fyra preparat som idag fortfarande används för att djuren ska växa snabbare. Tillväxteffekten är kontroversiell eftersom det finns risk att denna onödiga användning ytterligare ökar resistensen så att kanske även vi människor kan drabbas av obotliga bakteriesjukdomar.

Mer forskning behövs anser EU, och går alltså på samma linje som Sverige som helt förbjöd tillväxtantibiotika redan på 1980-talet. I mars 2002 lade EU-kommissionen fram förslag om nya regler som förbjuder all tillväxtantibiotika från januari 2006.
Läs mer >>


Sveriges Konsumenter i Samverkan och andra konsumentorganisationer runt om i Europa ser positivt på detta förslag, som innebär att hela EU - 20 år efter Sverige - förbjuder tillväxtantibiotika. Samtidigt har flera företag gjort försök att i domstol upphäva EUs beslut från 1998 att förbjuda deras preparat.

I september 2002 kom domen från EU-domstolens förstainstansrätt, att Pfizer Animal Health och Alpharma förlorar sina mål. Företagen har hävdat att EU inte gjort en tillräckligt bra riskbedömning och att förbudet är "maktmissbruk". Domstolen menar dock att det räcker att EU i denna fråga hänvisar till försiktighetsprincipen eftersom folkhälsan hotas. Det är ett viktigt pilotfall som kan ge konsumenterna ökat förtroende för den nya livsmedelslagstiftningen inom EU.
Läs mer (Mål T-13/99 och T-70/99) >>


Läs mer på Lantbruk "EUs antibiotikaförbud står fast" >>
upp